Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[235] 30 marca 2013

30 marca 2013 – Wielka Sobota
_____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________

„Wy jednak musicie być czujni, Moje drogie dzieci, bo nie wystarczy tylko powtarzać, że wierzycie w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół; trzeba to wyznać z wiarą [wyrażającą się], tak w uczuciach, jak i w czynach. Mój Boski Syn nie jest podzielony – jest jeden, więc każdy podział, każde odejście od jedności, każde fałszywe składanie świadectwa wobec Mojego Boskiego Syna, jest zgorszeniem i kłamstwem. Kto nie przyczynia się do budowania na fundamencie Chrystusa, ten sam wyklucza się z Kościoła.

MATKA BOŻA: «W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, Człowiecze.
    Pozdrawiam was, Moje kochane ziemskie dzieci, podczas liturgicznego oczekiwania na zmartwychwstanie Mojego Boskiego Syna. Czuwajcie wraz z Kościołem, pełni nadziei i wiary. Czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie, lecz umacniajcie waszą wiarę w zwycięstwo prawdy z taką samą pewnością, z jaką Święta Matka Kościół głosi całemu stworzeniu zmartwychwstanie Mojego Boskiego Syna.
    Czuwanie i adoracja przy grobie Mojego Boskiego Syna powinny przynosić wam nieustanną nadzieję na objawienie Chwały Mojego Boskiego Syna, który swoim światłem rozjaśnia wszelką ciemność i wszelki mrok. Kiedy obchodzicie pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Mojego Boskiego Syna, pamiętajcie, że każde pokolenie i każdy czas przynosi ze sobą pewność wypełnienia obietnic Bożych. Nie ulegajcie zwątpieniu, kiedy świat staje się coraz okrutniejszy i coraz więcej ludzkich serc zamyka się dla Boga! To właśnie wy, Moje małe dzieci, poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, zostaliście wezwani, by nieść nadzieję i światło wśród ciemności. Pamiętajcie jednak, że pomimo pewności zwycięstwa prawdy jesteście przez cały ten czas wezwani, aby nieść wasze krzyże.    Żyjcie tak, aby ziarno królestwa Bożego, które zostało w was zasiane, przynosiło obfite owoce. W tym paschalnym dniu czuwania na modlitwie bądźcie świadkami i głosicielami Prawdy. Starajcie się każdego dnia wychodzić z fałszu do prawdy, z grzechu – do prawdziwej świętości. Bądźcie nie tylko świadkami, [zaangażowanymi] w paschalne czuwanie, Moje kochane dzieci, ale nieście też w sobie całą świadomość Paschy, która dokonuje się w całym stworzeniu, gdy z bólów rodzenia przechodzi do radości objawienia Chwały Mojego Boskiego Syna.
    Moje kochane dzieci! Ja dobrze wiem, co znaczy niezrozumienie, fałszywe świadectwo, poniżenie, samotność oraz ból. Dlatego Moje macierzyństwo i Moja matczyna troska powinny napełnić was pewnością co do Mojej matczynej opieki. Ja nie opuszczę Moich dzieci i zawsze będę pamiętała w Moich modlitwach o tych wszystkich, którzy są ubodzy w duchu, prześladowani, o chorych i cierpiących. Ale oczekuję od was wszystkich współpracy i zaangażowania. Jedyne, czego pragnę, to odpowiedź na Moje wołanie – odpowiedź taka, jakiej oczekuje od was Bóg, mianowicie prawdziwa przemiana i prawdziwe nawrócenie.
    Aby mogło dokonać się wasze prawdziwe nawrócenie, musicie wziąć wasze krzyże, zjednoczyć je z [Krzyżem] Mojego Boskiego Syna, naśladować Go i ofiarować je Bogu. Musicie przygotować się, Moje kochane dzieci, że będziecie jeszcze bardziej wyśmiewani przez świat. Szatan, w swojej ostatecznej desperacji i szale, będzie chciał podeptać waszą godność, waszą przynależność do Świętej Matki Kościoła w takim stopniu, w jakim dotknął szyderstwami i bluźnierstwami Mojego Boskiego Syna. Szatan próbuje od samego początku zniszczyć Kościół, lecz pomimo jego wielkich starań, prób i knowań, Kościół trwa. W tym, co ludzkie, udało mu się skusić wielu, lecz w tym, co Boskie, nie uda mu się nigdy – gdyż Mój Boski Syn obecny jest w Kościele. Wy jednak musicie być czujni, Moje drogie dzieci, bo nie wystarczy tylko powtarzać, że wierzycie w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół; trzeba to wyznać z wiarą [wyrażającą się], tak w uczuciach, jak i w czynach. Mój Boski Syn nie jest podzielony – jest jeden, więc każdy podział, każde odejście od jedności, każde fałszywe składanie świadectwa wobec Mojego Boskiego Syna, jest zgorszeniem i kłamstwem. Kto nie przyczynia się do budowania na fundamencie Chrystusa, ten sam wyklucza się z Kościoła. Źródłem tego zgorszenia jest szatan, a ponieważ udało mu się przedostać do wielu serc, próbuje teraz ogłosić śmierć i ostateczny upadek Kościoła. Jak wielki będzie jego upadek, gdy zobaczy, że jego zamiar nie powiódł się! I choć udało mu się, dzięki sprytowi i przebiegłości, pociągnąć za sobą wiele dusz, to zwycięstwo należy do Mojego Boskiego Syna, który pokonawszy śmierć, zniweczył wszystkie plany swojego przeciwnika.
    To [właśnie] chciałam wam powiedzieć, Moje kochane dzieci – abyście zgłębiali Moje słowa w tym dniu czuwania Kościoła, [ale także] w każdym czasie, gdy raduje się on ze zwycięstwa Boga nad szatanem i jego zwolennikami.
    Rozważajcie Moje słowa, a ja wam błogosławię z Mojego Niepokalanego Serca: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego». 

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________