Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[236] 3 kwietnia 2013

3 kwietnia 2013 – Pierwsza Środa
 _____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________

Nie lękajcie się podejmować trudnych decyzji, które są związane z wypełnieniem Woli Bożej! W milczeniu znoście upokorzenia i strońcie od tych, którzy pięknie mówią, a w skrytości serca knują plany przeciwko wam. Ofiarujcie ich Mojemu Niepokalanemu Sercu i Przeczystemu Sercu Józefa, gdyż wy sami – w swojej  ludzkiej naturze – możecie ulec pokusie i grzechowi. Gdy ofiarujecie Bogu waszych prześladowców oraz tych, którzy wam źle życzą, otrzymacie sprawiedliwą nagrodę.

MATKA BOŻA: «Pisz, Człowiecze. Nie lękaj się, moje dziecko. Przekazuj Moje słowa, aby umocnić Moje dzieci, które coraz bardziej tracą nadzieję i wiele niepewności pojawiło się w ich sercach.
    Przychodzę dzisiaj do was, aby wezwać was do odnowienia waszego poświęcenia się Mojemu Oblubieńcowi – św. Józefowi, do naśladowania jego cnót, gdyż dzisiaj potrzebujecie zdecydowania oraz wewnętrznej, duchowej sprawiedliwości. Starajcie się być sprawiedliwi w waszych ocenach, w waszych planach. Józef był sprawiedliwy, to znaczy otwarty na Wolę Bożą. Kierował się sprawiedliwością i w ten sposób wypełniał przykazanie miłości Boga i bliźniego – tak, jak później nauczał Mój Boski Syn.
    Moje kochane dzieci, nie szukajcie pochwał na tym świecie. Starajcie się posiąść zasługi w oczach Bożych, a wtedy zobaczycie, jak będziecie wzrastać w sprawiedliwości oraz świętości. Świat nie jest sprawiedliwy w swoich czynach, ponieważ został owładnięty złością i ohydą grzechu. Książę tego świata nie tylko walczy o poszczególne dusze, lecz z całą mocą, jaką otrzymał, nie chce pozwolić, aby Królestwo Mojego Boskiego Syna – Królestwo Pokoju i Sprawiedliwości – rozszerzało się w świecie zgodnie z planem i zamiarem Bożym. Dlatego podsyca nienawiść i niezgodę.
    Moje dziecko, już od początku Józef i Ja doświadczyliśmy obmów, intryg, niesprawiedliwości. Uciekaliśmy do Egiptu przed pożądliwością i chciwością Heroda. Rozważcie, jak wielu niesprawiedliwych osądów doświadczył Mój Boski Syn. Jego przeciwnicy chcieli przyłapać Go na najmniejszym błędzie, szukali każdej sposobności, aby oskarżyć Go o bluźnierstwo.
    Nie lękajcie się podejmować trudnych decyzji, które są związane z wypełnieniem Woli Bożej! W milczeniu znoście upokorzenia i strońcie od tych, którzy pięknie mówią, a w skrytości serca knują plany przeciwko wam. Ofiarujcie ich Mojemu Niepokalanemu Sercu i Przeczystemu Sercu Józefa, gdyż wy sami – w swojej  ludzkiej naturze – możecie ulec pokusie i grzechowi. Gdy ofiarujecie Bogu waszych prześladowców oraz tych, którzy wam źle życzą, otrzymacie sprawiedliwą nagrodę.

    Pamiętajcie, Moje kochane dzieci, że jestem przecież nie tylko Królową Świętych, lecz także Matką grzeszników, Wspomożeniem i Ratunkiem dla potrzebujących. Jak każda kochająca matka, znam wasze serca i wasze zamiary – ale kocham też tych, którzy was prześladują i którzy knują plany w swych zatwardziałych sercach. Jestem Matką Współczucia i Miłosierdzia, dlatego chronię tych, którzy proszą Mnie o pomoc i obronę przed ludźmi o złych zamiarach. Ale nie są mi obojętni również ci, którzy was prześladują, modlę się także o ich nawrócenie. Dlatego pozostawcie Bogu sprawiedliwą zapłatę, a nie odpłacajcie im tym, co sami uważacie za niesprawiedliwe. Sprawiedliwość wymaga, abyście byli czyści i pamiętali, że wypływa ona z miłości i miłosierdzia. Abyście mogli być sprawiedliwi, musicie więc prawdziwie pokochać waszych wrogów – w porządku miłości. W ten sposób będziecie naśladować Józefa, który kochał szlachetną miłością.
    Wiedzcie, Moje kochane dzieci, że każdego z was przytulam do Mojego Matczynego Serca. Moje Serce cierpi z powodu tych dusz, które uparcie trwają w grzechu, które spiskują przeciwko Prawdzie i zamykają swe serca na Boże Miłosierdzie. Boża Miłość jest bezwarunkowa, natomiast ziemska ‑ oczekuje zawsze czegoś w zamian. Jeszcze raz wam powtarzam, Moje kochane dzieci: unikajcie złych ludzi; nie oceniajcie ich postępowania bo i przez nich Bóg chce was oczyścić, ale ofiarujcie ich Mojemu Matczynemu Sercu przez Przeczyste i Sprawiedliwe Serce Józefa.
Kocham was i błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________