Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[234] 25 marca 2013

25 marca 2013 – [234]
_____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________

„Ofiarujcie nieustannie Ciało, Krew i Duszę Mojego Boskiego Syna Bogu, aby prosić Go o miłosierdzie dla dusz i dla całego świata. Poprzez tajemnicę Wcielenia jestem obecna przy waszych modlitwach i nieustannie wstawiam się za wami, przypominając Bogu o Jego wielkim Miłosierdziu, o Jego obietnicach, aby okazał moc swoich ramion świętych.”

MATKA BOŻA: «W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, Człowiecze.
Moje kochane dzieci. W ciszy Wielkiego Tygodnia przychodzę do was z Moim matczynym słowem, aby rozważyć z wami tajemnicę poczęcia i wcielenia Mojego Boskiego Syna. Pochylmy się z wdzięcznością przed Bogiem i uwielbiajmy Jego dobroć i miłość, jaką okazał przeze Mnie, służebnicę Pańską, gdy Syn Boży stał się człowiekiem, aby pojednać całą ludzkość z Bogiem i przynieść zbawienie. To jest tajemnica, którą Ja z wiarą przyjęłam i wypowiedziałam Bogu swoje FIAT. Bóg wynagrodził Moje oddanie, czyniąc Mnie Bożą Rodzicielką, waszą Matką, nową Arką Przymierza. Słowo stało się Ciałem i ten moment rozpoczyna wypełnienie Nowego i ostatecznego Przymierza. Poprzez poczęcie Bożego Syna za sprawą Ducha Świętego Bóg ukazuje też, jak bardzo Pan Zastępów chciał uwidocznić Moją współpracę [z Nim] w dziele zbawienia. Od samego początku Bóg pragnął, abym w radościach i cierpieniach towarzyszyła Mojemu Boskiemu Synowi, aż po krzyż.
Każdy z was, Moje kochane dzieci, przeżywa swoje małe zwiastowanie: możliwość poznania i doświadczenia Boga. Dlatego tak ważne jest, abyście w waszym życiu wypowiadali wasze fiat, abyście pozwalali prowadzić się Opatrzności Bożej i w ten sposób pełnili Wolę Boga. Ja przyjęłam Słowo Boże, które stało się Ciałem, i to Ciało zostało wydane na przebłaganie za grzechy całego świata. Ofiarujcie nieustannie Ciało, Krew i Duszę Mojego Boskiego Syna Bogu, aby prosić Go o miłosierdzie dla dusz i dla całego świata. Poprzez tajemnicę Wcielenia jestem obecna przy waszych modlitwach i nieustannie wstawiam się za wami, przypominając Bogu o Jego wielkim Miłosierdziu, o Jego obietnicach, aby okazał moc swoich ramion świętych. Skoro w swej wielkiej łaskawości i w swoim wielkim miłosierdziu wybrał Mnie na Matkę swojego Syna, to chciał, aby w pełni czasu Moja odpowiedź na Jego wezwanie zmieniła bieg dziejów i rozpoczęła nowy czas ludzkości odkupionej. Rozpoczął się nowy czas, w którym „nowy Adam” złączył się ściśle z „nową Ewą”, Matką wszystkich żyjących. To potwierdził Mój Boski Syn na krzyżu, oddając Mi całą ludzkość pod matczyną opiekę. Moje współ-trwanie z Moim Boskim Synem sprawiło, że Moje FIAT stało się Moim współ-uczestnictwem w Jego ofierze na krzyżu!
Jeszcze raz wam powtarzam, Moje kochane dzieci, że nie ma innej drogi do zbawienia, jak ta, która prowadzi przez krzyż. Jeśli chcecie mieć uczestnictwo w Tryumfie Mojego Niepokalanego Serca, w zwycięstwie Boga nad szatanem i złem, musicie objąć krzyż ramionami! Niektórzy z was zostali powołani, aby pozwolić się do tego krzyża przybić wraz z Chrystusem, Moim Synem, dając w ten sposób prawdziwe świadectwo ofiary i wynagrodzenia Bogu.
Bądźcie cierpliwi i jednocześnie mocni duchem. Walka, która toczy się teraz, jest zmaganiem o wieczność, o prawdziwą szczęśliwość. Pozwólcie, Moje kochane dzieci, przemieniać wasze życie, jednoczyć je z Boskim Sercem Mojego Syna. Starajcie się tak żyć, abyście mogli pogrążyć się w Bogu. Niech wasza tęsknota jednoczy się z Jego Miłością, która pragnie wszystkich przygarnąć do siebie. Pozwólcie, aby wasze serca rozpaliły się jeszcze większą miłością do Mojego Boskiego Syna i byście w pełni byli świadomi tego, że ofiarowując Ciało i Krew Mojego Boskiego Syna Ojcu Przedwiecznemu, uczestniczycie we wszystkich Jego obietnicach!
Błogosławię wam, Moje kochane dzieci i proszę, rozważajcie Moje słowa, gdyż chcę, abyście stali się prawdziwymi i wiernymi świadkami Mojego Boskiego Syna. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________