Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[240] 28 kwietnia 2013

28 kwietnia 2013
 _____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________

Wkrótce Europa doświadczy blasku zmartwychwstania Prawdy. Będzie to bolesne doświadczenie dla tych, którzy nie chcieli jej poznać i którzy się jej obawiali. Miejcie świadomość, że przez łaskę otrzymaliście wiarę i w tej łasce musicie wytrwać

Po Komunii św. ukazało się światło, które napełniło cały kościół. Wszyscy znaleźli się w tym świetle. Ponad tabernakulum ukazał się Anioł, który trzymał w ręku gliniane naczynie, a w nim były jakby rozżarzone węgle. Spojrzał w dół i powiedział:
Biada tobie Europo, bo wyrzekasz się Chrystusa!
Biada tobie Europo, gdyż idziesz za głosem fałszywych proroków!
Biada tobie Europo, ponieważ odrzucasz krzyż!

Anioł podniósł naczynie, a w tym czasie nad tabernakulum ukazała się Matka Boża ubrana w jasną suknię i niebieski płaszcz, pod Jej stopami była niebieska kula. Spojrzała na mnie i powiedziała:

MATKA BOŻA: «Pisz człowiecze, aby dać świadectwo słowu, które przynoszę moim dzieciom. Jest to świadectwo prawdy i sprawiedliwości.
Moje kochane dzieci, szczególnie tego kontynentu, przychodzę dzisiaj do was, aby upomnieć was i wezwać do modlitwy wynagradzającej, gdyż zagniewane jest Oblicze Boże z powodu tak wielu waszych grzechów i odstępstw od wiary. Nie tylko stworzyliście cywilizację śmierci, lecz także przyjmujecie anty-prawo, którego źródłem i inspiratorem jest szatan ze wszystkimi swymi legionami. Żyjecie w świecie, który budujecie na kłamstwie i bluźnierstwie przeciwko Bogu, przez co rozszerzacie królestwo swobody kłamstwa. Przyjmujecie i akceptujecie anty-świadectwo, rozkoszując się oddawaniem czci fałszywym bożkom. Swoim postępowaniem sprawiliście, że grzechy Sodomy i Gomory stały się prawem. O, jakże to smutne, moje kochane dzieci! Diabeł i szatan chcą podporządkować wasze umysły temu kłamstwu, mówiąc o fałszywej i niosącej śmierć „wolności”. Nie dziwcie się zatem, drogie dzieci, że ulegając tym kłamstwom, sprowadzacie na siebie sprawiedliwość Bożą, która jest Prawdą. Nie lękajcie się Prawdy, gdyż ona jest prawdziwą wolnością. Pamiętajcie, że nie ma innego porządku moralnego poza tym, który ustanowił Bóg swoim Prawem; jedynie w tym Bożym porządku jesteście prawdziwie wolni. Lecz prawdziwa wolność wynika z posłuszeństwa Prawdzie. Jeśli ulegacie intrygom szatana, to tym samym oddalacie się od Źródła Prawdy, stajecie się zakładnikami i więźniami kłamstwa.

Jak widzicie, moje kochane dzieci, ta walka staje się coraz trudniejsza, gdyż potrzeba coraz więcej waszego świadectwa pośród narzuconego kłamstwa i zbrodni. Lecz to jest czas dla was, abyście w prawdziwej wolności dzieci Bożych dawali świadectwo Prawdzie. Wasze apostolstwo, wasza droga do uświęcenia, to droga Prawdy, której nie bójcie się głosić! Sprzeciwiajcie się złu – każdy według łaski i daru wiary, który otrzymał. Dlatego proszę was, moje dzieci, umacniajcie waszą wiarę, wyznawajcie ją wszędzie tam, gdzie posyła was Duch Święty.
Wkrótce Europa doświadczy blasku zmartwychwstania Prawdy. Będzie to bolesne doświadczenie dla tych, którzy nie chcieli jej poznać i którzy się jej obawiali. Miejcie świadomość, że przez łaskę otrzymaliście wiarę i w tej łasce musicie wytrwać.
Mówię te słowa z wielkim zatroskaniem o was, moje kochane dzieci, gdyż doświadczenie Prawdy będzie znakiem sprawiedliwości Bożej. Wy, którzy chcecie wytrwać przy moim Boskim Synu, przy Jego krzyżu, już teraz spełniajcie cztery warunki, które przyniosą owoc dla odrodzenia i zmartwychwstania Prawdy:
 – ukorzcie się przed Bogiem, upadnijcie na kolana przed Jego Boskim Majestatem;
– módlcie się, aby modlitwa stała się dla was światłem i drogą do zjednoczenia z Bogiem;
– trwajcie w Prawdzie Ewangelii;
– odwróćcie się od waszych grzesznych czynów i pożądań.

Gdy Izrael był posłuszny Panu, Bóg zwracał ku niemu Swoje Oblicze, bronił Go i prowadził. Gdy Izrael przestawał być posłuszny, a wręcz ignorował Boga i Jego prawa, Pan odwracał od niego Swe Oblicze. Dzisiaj grzechy ludzkości zasłoniły Oblicze Boga, tak iż wydaje się, jakby przestał On słuchać modlitw i błagań. Tak nie jest, moje kochane dzieci: Bóg słucha waszych modlitw, widzi wasze trudy i starania tych, którzy chcą Mu służyć z dziękczynieniem. Przygotował plan odnowy ludów i narodów Europy, tak iż upadną one przed Jego Świętym Obliczem. Kiedy Mój Boski Syn objawi swoją Chwałę, ci, którzy pozostaną, oddadzą Mu prawdziwą cześć, chwałę i uwielbienie w duchu i prawdzie. Europa zajaśnieje blaskiem Prawdy, a moc i prawo Ewangelii stanie się źródłem życia i pokoju. Bądźcie wytrwali, moje kochane dzieci. Ten czas musi się wypełnić z całą swoją skutecznością, gdyż dzięki waszej wytrwałości osłabiona zostanie moc szatana i będzie on pokonany tchnieniem ust mego Syna i nadzieją Jego ponownego Przyjścia. Bądźcie cierpliwi i dążcie do doskonałości.
Kocham was i przytulam do mojego Niepokalanego Serca. Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego». 

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________