Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[241] 1 maja 2013

1 maja 2013
Pierwsza Środa Miesiąca
 _____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________
Proście już teraz Józefa, aby każdemu z was wyprosił błogosławieństwo sprawiedliwości. Wzrastajcie w mądrości, abyście byli roztropni i nie dali się zwieść księciu tego świata. Bądźcie dojrzali i wytrwali w wierze! Józef z pewnością was nie zawiedzie. Przeczyste i sprawiedliwe Serce Józefa nauczy was roztropności, sprawiedliwości oraz mądrości, abyście z jeszcze większą odwagą przeciwstawiali się szerzącemu się złu.

MATKA BOŻA: «Pisz, Człowiecze. Nie zabiegaj o zrozumienie u ludzi, moje dziecko, ale pamiętaj, aby zawsze podobać się Bogu. Jesteś tylko narzędziem w ręku Boga i wszystko ofiaruj Jemu przez moje Niepokalane Serce wraz z Przeczystym Sercem Mojego Józefa. Bóg pragnie, aby sprawiedliwość serca, jak również przywileje, łaski oraz moc wstawiennictwa Józefa były poznane przez nasze dzieci, szczególnie w tym czasie, w którym zmienia się oblicze ziemi. Dlatego przekazuj moje słowa i o nic się nie martw, gdyż Boże drogi są doskonałe.

Kochane ziemskie dzieci, trudny czas, którego teraz doświadczacie, przygotowuje was na przemianę w nowego człowieka, napełnionego Duchem Świętym. Ci wszyscy, którzy doświadczają tej przemiany, powinni zrozumieć, że prowadzi ona do zjednoczenia z krzyżem i związana jest z próbą wiary oraz z wytrwałością. Szatan czyni wszystko, posługując się pozorami i przede wszystkim oszustwem, z pozoru wyglądającym na prawdę, aby pokazać wam łatwą drogę, a w rzeczywistości wzbudzić w was pychę, która zabija zasiane ziarno prawdziwej duchowej przemiany.

Doświadczenie krzyża i odczucie jego bliskości jest autentycznym znakiem Sprawiedliwości Bożej, która wypala w was wszystko to, co oddala was od Boga. Doświadczenia i próby, które przeżywacie – znosząc je cierpliwie i uznając swoją grzeszność przed Bogiem – dokonują w was przemiany za sprawą Ducha Świętego, który działa z całą stanowczością i konsekwencją. Sprawiedliwość Boża oczyszcza was i uczy sprawiedliwości wobec bliźniego. Bądźcie zatem sprawiedliwi wobec siebie nawzajem.

Przypominam wam, moje kochane dzieci, cnotę sprawiedliwości, abyście przy naśladowaniu cnót Józefa, mojego małżonka, potrafili zrozumieć Jego sprawiedliwość i roztropność. W swoim powołaniu i w swojej misji był mężem sprawiedliwym, gdyż wszystko, co czynił, opierał na fundamencie pełnienia Woli Bożej. To pragnienie niech także wam towarzyszy na waszej drodze przemiany, moje kochane ziemskie dzieci.

Szatan w bardzo sprytny sposób zwiódł ludzkość, która wciąż wznieca wrzawę, domagając się „sprawiedliwości, poszanowania praw, tolerancji” – lecz dzieje się to na zgubnej, fałszywej i ułatwionej drodze, prowadzącej do zatracenia. Pamiętajcie, drogie dzieci, że każdy, kto chce naprawiać świat odrzucając Boga i Jego prawa, w rzeczywistości nie pragnie wewnętrznej duchowej przemiany ani pojednania z Bogiem, a opowiada się za niesprawiedliwością i grzechem. W ten sposób diabeł wprowadza ludzkość w ucisk, prześladowanie i grzech! Czy sprawiedliwością jest to, że w imię fałszywej wolności wprowadza się tolerancję, przeciwną prawu Bożemu? To jest właśnie wielkie nieszczęście tego pokolenia, w którym żyjecie, moje kochane dzieci: Bestia pełna wściekłości i nienawiści posługuje się kłamstwem, aby bluźnić Bogu, a większość mieszkańców ziemi idzie za nią i słucha jej głosu.

Dlatego proszę was, moje dzieci, abyście wzięli sobie Józefa za wzór doskonałej sprawiedliwości. Z prawdziwą tęsknotą dzieci Bożych poszukujcie i realizujcie w was samych już teraz nowe niebo i nową ziemię, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Proście już teraz Józefa, aby każdemu z was wyprosił błogosławieństwo sprawiedliwości. Wzrastajcie w mądrości, abyście byli roztropni i nie dali się zwieść księciu tego świata. Bądźcie dojrzali i wytrwali w wierze! Józef z pewnością was nie zawiedzie. Przeczyste i sprawiedliwe Serce Józefa nauczy was roztropności, sprawiedliwości oraz mądrości, abyście z jeszcze większą odwagą przeciwstawiali się szerzącemu się złu.

Rozważajcie moje słowa, kochane ziemskie dzieci. Błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.»

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________