Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[242] 3 maja 2013

3 maja 2013
Matki Bożej Królowej Polski
 _____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________

ilekroć czcicie mnie jako Królową Polski, pamiętajcie, że to Mój Syn jako pierwszy zasługuje na tytuł Króla Polski! Tytuł Królowej Polski, będący objawionym przeze Mnie przywilejem dla waszego narodu, został uroczyście, w imieniu narodu, potwierdzony przez króla, co przyjęłam jako znak spełnienia woli mojego Syna. Tak też i teraz mój Syn domaga się uroczystego potwierdzenia Jego królewskiej godności w waszym narodzie, aby królestwo naszych Serc mogło wzrastać w świadomości i w sercach naszych dzieci.

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze. Dziś przychodzę do moich polskich dzieci jako Bolesna Królowa ze słowami przynaglenia, a zarazem nadziei: abyście wytrwali w wysiłkach budowania Królestwa mojego Boskiego Syna w waszej ojczyźnie!

Jestem wzruszona modlitwami, które wraz z Kościołem zanosicie w tym dniu. Jestem też poruszona czcią, którą okazujecie mi w tę uroczystość Królowej Polski. Wciąż jednak troskam się o wasz los, moje drogie polskie dzieci, gdyż widzę, jak wiele z was porzuca wiarę [pod wpływem] pokus szatana i lekceważy niebezpieczeństwa. Wielu dało się zwieść ryczącemu lwu i czarnej panterze, którzy chcą podzielić i zniszczyć ten naród, choć on należy do mnie. Jeśli tak uroczyście wychwalacie mój tytuł Królowej waszego narodu w dniu dzisiejszym, to z całą odpowiedzialnością czyńcie to każdego dnia!

Skoro objawiłam wam wolę Ojca, który chciał, abym była wzywana jako wasza Matka i Królowa – to dlaczego nie chcecie uznać swoim Królem mojego Boskiego Syna? Przecież to On – Słowo Przedwieczne, Król i Pan wszelkiego stworzenia – wybrał mnie na swą Matkę. Ja otrzymałam od mojego Syna tytuł Królowej, gdyż On jest Królem Odwiecznym i Nieskończonym. W nadprzyrodzonym porządku łaski, który objawił mi Anioł podczas zwiastowania [„Bądź pozdrowiona Maryjo, pełna łaski”] – to Król wybrał moje łono, aby w nim zamieszkać. Dlatego, ilekroć czcicie mnie jako Królową Polski, pamiętajcie, że to Mój Syn jako pierwszy zasługuje na tytuł Króla Polski! Tytuł Królowej Polski, będący objawionym przeze Mnie przywilejem dla waszego narodu, został uroczyście, w imieniu narodu, potwierdzony przez króla, co przyjęłam jako znak spełnienia woli mojego Syna. Tak też i teraz mój Syn domaga się uroczystego potwierdzenia Jego królewskiej godności w waszym narodzie, aby królestwo naszych Serc mogło wzrastać w świadomości i w sercach naszych dzieci.

Bóg udzielił mi mocy i łaski, abym z waszą pomocą i zaangażowaniem mogła pokonywać waszych wrogów. Ze względu na wybranie i upodobanie, jakie okazał wam Bóg, mój Boski Syn pragnie, abyście stali się przykładem dla innych narodów. W Fatimie obiecałam, że w Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary; podobnie mój Syn dał obietnicę, że Polskę wywyższy w potędze i świętości. To ON SAM chce wywyższyć wasz naród – nie ze względu na wasze zasługi, lecz ze względu na Jego wolę i na pragnienie wypełnienia obietnicy Jego królewskiego panowania. Mój Syn życzy sobie, aby w waszym narodzie spotkały się ze sobą łaskawość i wierność, jak również sprawiedliwość i pokój.

Obietnica wywyższenia w świętości wymaga ofiar, a także wytrwałości, dlatego szatan drży na samą tę myśl i czyni wszystko, aby do tego nie dopuścić. Mobilizuje wszystkie swe moce, aby was skłócić, poróżnić, a przede wszystkim zniewolić wasze umysły i serca. Czuwajcie, abyście nie stali się jego ofiarami. Jeśli oprzecie się złu i wytrwacie na modlitwie, zostaniecie pocieszeni i umocnieni. Diabeł chce za wszelką cenę powstrzymać wzrost zasianego ziarna. Chce opasać i coraz mocniej zaciskać łańcuch nienawiści. Jeśli teraz, z dopustu Bożego, rządzą wami ci, którzy wprowadzają prawa przeciwne prawu Bożemu oraz walczą z Kościołem i z wiarą, deklarując zarazem, że w Boga nie wierzą – to dlaczego walczą przeciwko Niemu? Ponieważ realizują plan Bestii zniewolenia narodów!

Pamiętajcie: to jest dla waszej ojczyzny czas decydujący. Uznanie królewskiego panowania mojego Boskiego Syna w waszym narodzie ma być odpowiedzią [Bogu], wypełnieniem woli Bożej, a nie realizowaniem jakichś ludzkich ambicji – wymaga więc waszego głębokiego zaangażowania w wewnętrzną duchową przemianę. Wiedzcie, moje kochane polskie dzieci, że publiczne uznanie królewskiego panowania mojego Boskiego Syna przyniesie wam błogosławieństwo i łaskę bezkompromisowego opowiedzenia się za Bogiem i Jego prawami. Czas zrozumienia posłannictwa waszego narodu, jaki otrzymaliście z Bożej łaskawości i przez moje wstawiennictwo, jest czasem nawiedzenia. Bądźcie czujni, abyście go nie zmarnowali. Akt intronizacji jest zatem wyborem Boga, wyborem Jego Sprawiedliwości, przez którą ON SAM pokona waszych wrogów!

Rozważcie dobrze te słowa, moje kochane dzieci. Błogosławię was, wasze rodziny, wasze miasta, wasze pola i łąki w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Jeszcze pragnę porozmawiać z tobą prywatnie, moje dziecko»…

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________