Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[251] 3 lipca 2013


3 lipca 2013
Pierwsza Środa Miesiąca
 _____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze! Pochyl swoją głowę  i przyjmij błogosławieństwo z mojego matczynego, pełnego miłości Serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Moje kochane ziemskie dzieci! Kościół potrzebuje orędownictwa Józefa, mojego Oblubieńca, nie tylko dla obrony przed niebezpieczeństwami, ale także dla umocnienia w przygotowaniu nadejścia tryumfu mojego Niepokalanego Serca. Proście, moje kochane dzieci, Józefa, aby wypraszał łaski i wstawiał się za duszami apostolskimi, które swoją gorliwością i zaangażowaniem dadzą prawdziwe i autentyczne świadectwo życia Ewangelią.
Kościół potrzebuje – oprócz dusz cichych i oddanych, pokutujących i składających ofiary – także dusz apostolskich, aby dawały świadectwo Chrystusowi, mojemu Boskiemu Synowi, i głosiły prawdę Jego zmartwychwstania.
Nie lękajcie się, moje dzieci, podążać za wzorem i przykładem Józefa, który z największą troskliwością i roztropnością sprawował opiekę nad naszą rodziną. Nabierzcie odwagi, aby otworzyć swe serca na działanie Ducha Świętego! Przygotowujcie swoje serca i dusze na spotkanie z łaską, którą Duch Święty obdarza was nie tylko poprzez sakramenty, ale także przez Jego suwerenne działanie. Każdego dnia wypowiadajcie wasze Effatha [1] i dajcie się prowadzić, szukając Woli Bożej i wypełniając ją.
Dzisiaj, moje kochane dzieci, Kościół – we wszystkich swoich członkach – potrzebuje wstawiennictwa i orędownictwa Józefa. Niech wszyscy ubodzy w duchu, znoszący niesprawiedliwość, chorzy, samotni, opuszczeni, z wielką ufnością udają się pod opiekę Opiekuna ubogich! Wzywajcie w waszych rodzinach imienia Józefa, które jest postrachem duchów piekielnych, a przede wszystkim, moje dzieci, proście o jego wstawiennictwo i bierzcie  go za wzór przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu Woli Bożej.
Jeśli Bóg pragnie, byście stali się duszami apostolskimi, to jako pierwsi powinniście kroczyć pewnie i zdecydowanie po drodze prawdy, a także, naśladując Józefa i na jego wzór, ćwiczyć się i pielęgnować w waszych sercach cnoty, które Józef posiadł w swoim posłannictwie: umiarkowanie, roztropność, męstwo i sprawiedliwość. Naśladujcie jego pokorę, która zawsze prowadzi do zwycięstwa. Pokora, moje kochane dzieci, uczy, jak doskonale wypełniać Wolę Bożą. Trwajcie też na modlitwie, moje kochane dzieci, abyście uczyli się rozpoznawać w was samych Wolę Bożą i aby świadectwo waszego powołania było pełne. Posłannictwo i duch apostolstwa, którym Bóg pragnie obdarzyć dusze, wymagają od tych dusz przylgnięcia do mojego Boskiego Syna, wytrwania przy krzyżu, a przede wszystkim – pójścia za moim Boskim Synem, dokądkolwiek zechce je posłać. Duch Święty napełni was łaskami, abyście wiedzieli, jak bronić godności mojego Boskiego Syna i świadczyć o Jego miłosiernej miłości.
Pamiętajcie, moje kochane dzieci, że apostolstwo wymaga dyspozycyjności i całkowitego zawierzenia. Bóg dla każdego przygotował indywidualną drogę i posłannictwo, lecz mają one wspólny cel: aby Bóg został uwielbiony we wszystkich swoich dziełach.
Kocham was, moje dzieci. Jeszcze raz zapraszam was, abyście wzywali pomocy i orędownictwa Józefa, któremu mój Boski Syn niczego nie odmówi.
Rozważajcie moje słowa i przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».
________________________
[1] *"Otwórz się" (w jęz. aramejskim), zob. Mk 7,34. Odnosi się do naszych dusz, którym powinniśmy codziennie nakazywać otwarcie się na łaski Ducha Świętego.

Komentarz ks. Stanisława Małkowskiego
Maryja wzywa nas, abyśmy powierzyli się opiece Św. Józefa i odpowiedział już na to wezwanie Ojciec Św. Franciszek, wprowadzając do kanonów Mszy Świętej imię św. Józefa. Papież Pius XI wezwał św. Józefa do obrony przed bezbożnym komunizmem. Matka Boża z papieżem Franciszkiem wskazują na św. Józefa jako obrońcę przed bezbożnym nihilizmem i dyktaturą relatywizmu.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________