Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[250] 23 czerwca 2013


23 czerwca 2013
 _____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________

Szczególnie teraz, moje drogie dzieci, wzywam was, abyście otwarli się na działanie Ducha Świętego w was; abyście weszli na drogę apostolstwa, by dać świadectwo Ewangelii. Gdy świat i społeczeństwa depczą i odrzucają prawo Boże, wy stańcie się świadkami Ewangelii.

MATKA BOŻA: «Pisz, Człowiecze.
Moje kochane ziemskie dzieci, pozdrawiam was miłością mojego Niepokalanego Serca i przynoszę wam moje błogosławieństwo dla waszego umocnienia: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Moje kochane dzieci, moje przyjście do was i moje matczyne słowa są znakiem mojej obecności pośród was w tym trudnym czasie. Gdy mój Boski Syn milczy, zamknięty w tabernakulum miłości, przychodzę do was w Jego imieniu, aby umocnić waszą wiarę i zgromadzić was w moim Niepokalanym Sercu. Wzywam was, abyście się stali prawdziwymi świadkami Jego Miłości i Miłosierdzia. Być świadkiem oznacza pełną świadomość przynależności do Chrystusa, mojego Syna, świadomość bycia dzieckiem Bożym.

Tak bardzo pragnę, moje kochane dzieci, abyście – pomimo przeciwności, prób i doświadczeń – nabrali odwagi. Duch Święty obdarzy was darem męstwa, abyście mogli złożyć wasze świadectwo prawdzie, która zawsze zwycięża. Dajcie się prowadzić poprzez moje Niepokalane Serce, moje kochane dzieci, a sami zauważycie, jak Duch Święty będzie was przemieniał i ubogacał. Pozwólcie, aby Jego łaska działała w was.

Szczególnie teraz, moje drogie dzieci, wzywam was, abyście otwarli się na działanie Ducha Świętego w was; abyście weszli na drogę apostolstwa, by dać świadectwo Ewangelii. Gdy świat i społeczeństwa depczą i odrzucają prawo Boże, wy stańcie się świadkami Ewangelii. Tak często rządzący powołują się na prawa człowieka, na fałszywą tolerancję, a zapominają o prawach Bożych. Nie zniechęcajcie się jednak, lecz tym bardziej zaufajcie Duchowi Świętemu i Jego mocy. Ten czas ucisku i prześladowania musi przyjść, aby nie tylko wyszły na jaw zamysły serc wielu, lecz także, aby dokonał się podział na dzieci światłości i tych, którzy mimo znaków i ostrzeżeń uparcie chcą pozostać w ciemności.

Wy jednak, moje dzieci, pozostańcie wytrwali w waszej wierze, aby jeszcze bardziej zjednoczyć się z moim Boskim Synem. Bądźcie prawdziwymi apostołami mojego Serca, by umacniać dusze i wlewać w ich serca nadzieję, że moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Bądźcie zwiastunami nadziei nawet [wtedy], gdy dookoła wszystko wydaje się jakby przegrane. Zaufajcie Bogu i jako dzieci światłości podążajcie w świetle Jego prawdy.

Dzisiaj mówię do wszystkich moich dzieci, które poświęciły się mojemu Niepokalanemu Sercu: „Idźcie” – to znaczy: dajcie prawdziwe świadectwo waszej wiary. Dajcie świadectwo całym waszym życiem. Rozpoznawajcie i rozważajcie w sobie Wolę Bożą. Bądźcie przykładem dla siebie nawzajem, każdy według swojego stanu i swoich możliwości. Kapłani niech naśladują to, co sprawują i do czego zostali powołani w sakramencie kapłaństwa. Małżonkowie niech będą wierni swoim ślubom i przebaczają sobie chętnie urazy. Niech będą czujni, by szatan nie wślizgnął się przez ich nieroztropność i grzech. Niech dbają o swoje dzieci i strzegą ich. Chorzy niechaj w cichości i zaufaniu ofiarują swoje cierpienia, łącząc je z cierpieniami mojego Syna i pocieszając moje matczyne Serce. Każdy niech służy tymi darami, które otrzymał. A wszyscy bądźcie dla siebie dobrym pokarmem, tak jak mój Syn stał się Chlebem dla wszystkich.

Pamiętajcie, moje kochane dzieci, że zanim zechcecie złożyć świadectwo waszych uczynków, musicie złożyć świadectwo serca, które to świadectwo jest szczególną łaską Ducha Świętego dla pożytku całego Kościoła. Jeśli prawdziwie chcecie stać się apostołami mojego Niepokalanego Serca, wpiszcie słowa modlitwy w wasze serca i urzeczywistniajcie ją w waszym życiu: „Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu”. (Ps 40,9). Odczytujcie w was każdego dnia Wolę Bożą i szukajcie tego co was łączy we wzajemnym budowaniu i w braterskiej miłości. Jeśli będziecie nadal trwali we własnym „ja”, nie będziecie w stanie odczytać drogi waszego posłannictwa ani nie będziecie mieli na tyle siły i mocy, by podążać za natchnieniami Ducha Świętego. Proście Ducha Świętego o łaskę pokory, o przebaczenie waszych grzechów, a także o to, by królestwo Boże wypełniło się w was i wokół was, aby w ten sposób wypełniła się Wola Boża.

Kocham was, moje dzieci. Zaufajcie mi, a ja poprowadzę was do mojego Syna. Rozważajcie moje słowa. Błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

_____________________
Komentarz ks. Stanisława Małkowskiego:
Matka Boża mówi do nas w imieniu Jezusa, wzywa nas, żebyśmy byli świadkami miłosierdzia, Ewangelii i nadziei, zapewnia o darze męstwa, który otrzymamy od Ducha Świętego. Wobec świata,który głosi "prawa człowieka" niezgodne z prawem Bożym (np. "prawo" do zabijania przez aborcję, in vtro i eutanazję, "prawo" do samowoli), mamy opowiedzieć się po stronie światła prawdy, gdy dokonuje się podział na wiernych światłu i przywiązanych do ciemności. Niech nam nie odbiorą ducha pozory przegranej. Niepokalane Serce Maryi zwycięży.


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________