Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[259] 15 sierpnia 2013

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej 
___________________________________
15 sierpnia 2013
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Teraz, kiedy ludzkość kopie coraz głębszą przepaść, dzielącą ją od Stwórcy, kiedy grzech wprowadza kolejny – ostateczny już – etap chaosu i buntu, Boży plan objawia powrót do harmonii i porządku. Stworzenie, które wyszło ze stwarzających Rąk Ojca, nadal odzwierciedla dobroć Boga, lecz jest zarazem narzędziem Bożego gniewu. Ojciec, który stworzył wszystko dla dobra człowieka, posługuje się stworzeniem również dla ukazania swojej sprawiedliwości. Dlatego ziemi, jak również całego stworzenia, dotykają katastrofy i wszelkiego rodzaju klęski. W ten sposób dokonuje się oczyszczenie i przemiana całego stworzenia. 

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze. Przychodzę dzisiaj, moje drogie dziecko i moje drogie dzieci, z polecenia Bożego, aby przekazać wam moje słowa. Pragnę, abyście zrozumieli, że to co przygotował Bóg w planie zbawienia, jest dla dobra dusz, jak również dla odnowienia całego stworzenia i pojednania go z Bogiem.

   Moje przyjście do świata, które jest znakiem zapowiadającym powtórne przyjście mojego Boskiego Syna, jest równocześnie wyrazem Bożej Łaskawości i Miłosierdzia. Mój Syn pragnie ukazać całemu światu Moje Niepokalane Serce jako miejsce schronienia, a także jako wieczernik, w którym gromadzę moje dzieci, by przygotowywać je na objawienie Chwały Mojego Syna. Przychodzę, moje dzieci, z polecenia Ojca Niebieskiego, aby w znaku Niewiasty obleczonej w słońce przynieść Kościołowi i całemu światu – pośród panujących ciemności i duchowego zamieszania – światło nadziei i pewność zwycięstwa Bożego.  
   Zapowiadane wydarzenia, jak również obietnice związane z nową ziemią i nowym niebem, są zawarte w planie zbawienia. Człowiek nadużył jednak wolności: zniszczył harmonię i porządek stworzony przez Boga oraz zniekształcił Boży obraz w sobie. Skutki grzechu dotknęły całego stworzenia.  Od [początku] pełni czasu, kiedy mój Boski Syn dokonał dzieła odkupienia, całe stworzenie powraca do pełni harmonii i jedności z Ojcem. Całe stworzenie tęskni za powrotem do utraconego porządku i wyczekuje też wypełnienia obietnic.

   Moje kochane dzieci, pragnieniem Boga jest wasze szczęście – [trzeba więc], abyście zrozumieli, że Jego ojcowska miłość prowadzi was do pełnej jedności z Nim. Bóg pragnie, aby ludzie poprzez wydarzenia i znaki poznali Jego miłosierdzie i jako Jego dzieci mieli zaufanie do Niego.

   Teraz, kiedy ludzkość kopie coraz głębszą przepaść, dzielącą ją od Stwórcy, kiedy grzech wprowadza kolejny – ostateczny już – etap chaosu i buntu, Boży plan objawia powrót do harmonii i porządku. Stworzenie, które wyszło ze stwarzających Rąk Ojca, nadal odzwierciedla dobroć Boga, lecz jest zarazem narzędziem Bożego gniewu. Ojciec, który stworzył wszystko dla dobra człowieka, posługuje się stworzeniem również dla ukazania swojej sprawiedliwości. Dlatego ziemi, jak również całego stworzenia, dotykają katastrofy i wszelkiego rodzaju klęski. W ten sposób dokonuje się oczyszczenie i przemiana całego stworzenia. Zrozumcie jednak, moje kochane dzieci, że Bóg nadal pozostaje Panem stworzenia i jednych rzeczy sam dokonuje, a inne – dopuszcza. Podobnie posłużył się wodą w czasie potopu, ale i tej samej wody użył podczas wyjścia z Egiptu. Także wodą oczyszcza was z grzechu, a zarazem odradza i odnawia was w Duchu Świętym. Ten sam Duch Święty wyleje w całej obfitości „wody oczyszczające”, które obmyją serca ludzkie, aby mogły ulec przemianie i pojednać się z Bogiem.

   Z waszego punktu widzenia, moje kochane dzieci, postrzegacie oczyszczające działanie żywiołów jako zło; musicie jednak pamiętać, że jest ono dopustem Bożym, sprawiedliwą karą za ogrom waszych grzechów. Po oczyszczeniu, kiedy ludzkość powróci na drogę pojednania z Bogiem, klęski i kataklizmy zanikną, gdyż Baranek poprowadzi odnowioną ludzkość do źródeł życia [1]. Dlatego tak ważne jest, moje kochane dzieci, abyście żyli w jedności z Bogiem, abyście wynagradzali, poświęcali się mojemu Niepokalanemu Sercu i nosili sakramentalia.

   Przemiana i odnowienie dotyczą całego stworzenia. Jak widzicie, moje dzieci, chaos wtargnął nie tylko do świata, lecz również do otaczającego go stworzenia. Nie tylko zmieniają się pory roku, lecz nieporządek ogarnął także gwiazdy i ciała niebieskie. Tajemnica bezbożności opanowała całe stworzenie, i dlatego cały wszechświat uczestniczy w odnowie oblicza ziemi.
   Dzieło odnowienia, które zapoczątkował Duch Święty, nie zostało jeszcze osiągnięte w pełni i teraz kontynuuje On je w moim Niepokalanym Sercu. Moje Serce ukazuje i zwraca wam uwagę, że wasze serca stały się twarde jak kamień – przywiązane są i owładnięte duchem tego świata i nie są w stanie zrozumieć darów Bożych [2]. Wasze serca i sumienia stały się jak kamień, o który potykacie się, [a więc] i trudno jest wam zrozumieć tajemnice Królestwa Bożego.
   Nawrócenie Izraela i jego wejście do Kościoła będzie prawdziwym powtórnym stworzeniem, a niezmienność słowa Bożego, która jest prawem, ustanowionym przez Jego mądrość, jest potwierdzeniem , że nowy porządek będzie doskonały.
   Wiedzcie zatem, moje dzieci, że objawieniu Chwały, powtórnemu przyjściu mojego Boskiego Syna, towarzyszyć będą znaki na niebie i ziemi, które opisał umiłowany apostoł Jan. Pamiętajcie jednak, moje kochane dzieci, że celem planu Bożego nie jest zniszczenie stworzenia, lecz jego odnowa i doprowadzenie do prawdziwej jedności.
   Rozważajcie moje słowa, kochane dzieci i wiedzcie, że bardzo was kocham i pragnę także waszego szczęścia i błogosławieństwa – jego zadatek przynoszę wam w moim matczynym, niepokalanym Sercu. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».
________________
[1] Ap 7,17.
[2] 1 Kor 2,12. 
 

Czytaj komentarz 


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________