Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Jasnogórska Królowa Polski


Wyjątki z zapisów w Archiwum Jasnogórskim dotyczące pielgrzymów i zwiedzających klasztor w ciągu 600 lat.
Jest szereg dokumentów dotyczących obecności na Jasnej Górze lub szczególnej o nią troski naszych królów.

Bł. Jadwiga i Władysław Jagiełło uprawomocnili fundację Włady­sława Opolczyka dekretem z dnia 24.11.1393 r. oraz rozszerzają uposażenia klasztoru. Król Władysław Jagiełło w liście do Papieża Mar­cina V pisanym 27.XI.1429 r. zaznacza, że Częstochowa ze względu na Jasną Górę jest „opidum Regni nostri nobile" i wyznaje swoją miłość do Jasnej Góry z powodu licznych cudów tu doznawanych. 
Król Kazimierz Jagiellończyk, confrater pauliński, wraz z całą rodzi­ną (także z synem Kazimierzem, późniejszym świętym) przyjmuje ha Jasnej Górze Komunię św. Uwidacznia powyższy fakt obraz pt. „Ko­munia Jagiellonów". 
Król Zygmunt I Stary wraz ze swą żoną Boną w  1514 r. dziękował za zwycięstwo pod Moskwą.  Po roku 1518 król złożył w darze wielki krucyfiks srebrny zawierający relikwie Krzyża św. opatrzony napisem „Sigis mundus D(ei) D(ratia) Rex Poloniae 1510". Królowa Bona natomiast daruje ornat oraz tzw. „pacierze czyli koronkę z 71 ziaren.
Pielgrzymowanie Zygmunta Augusta uwieczniły dwie pamiątki: wielka monstrancja srebrna, pozłacana w kształcie gotyckiego kościoła oraz. berło królewskie z inskrypcją: „Zygmunt ' August z Łaski Bożej Króli Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski.
W 1620 roku, a następnie w 1627 Zygmunt III Waza odwiedza Jasna Górę i wpisuje się do księgi Bractwa Aniołów Stróżów. Pozostawia w darze dwa wielkie, srebrne lichtarze oraz ornat 
Władysław IV wielokrotnie jest obecny jako pielgrzym na Jasrej^ Górze przed obrazem Królowej  Polski.  W  1621  roku jako hetman dziękuje za zwycięstwo pod Chocimiem, w maju  1625  roku wpisuje się jako prorektor do Bractwa Aniołów Stróżów, 6 kwietnia 1633 roku przybywa „aby śluby oddać i nabożeństwa zażyć". Składa jako wotum— drogocenny order „Złotego Runa", przebywa na Jasnej Górze w dniach od 13 do 16 sierpnia 1638 roku, a następnie od 7 do 10 lipca 164 roku, kiedy to królowa Cecylia Renata ofiarowuje swoje bogate szaty oraz ornat. Siostra króla — Anna Katarzyna także zostawia ornat jako swój dar.
Od 3 do 4 lipca 1646 roku — Władysław IV „wypełniając ślub złożony w chorobie, ofiarował na ołtarzu Matki Bożej swój własny oręż". 
Jan Kazimierz sześciokrotnie pielgrzymował na Jasną Górę: 2.VII. 1656 król ogłasza tytuł „Jasna Góra Zwycięstwa", nadany urzędowo przez Sejm.
3—21.III.1637 — król wraz z królową własnoręcznie pomagają przy od­restaurowaniu wschodniej baszty uszkodzonej w czasie napadu szwe­dzkiego.
13.IX,1657 r. — król pisze do papieża Aleksandra VII: „Obraz Świętej Rodzicielki w moim Królestwie w Częstochowie jaśnieje bardzo daw­nym kultem, i częstymi cudami".
5.II. 1661 r. — Jan Kazimierz przyjmuje na Sali Rycerskiej hołd Koza­ków Zaporowskich. Delegat atamana T. Cieciury prosił wówczas kró­la o przyjęcie Kozaków pod protekcję Polski i złożył u stóp władcy buławę atamana. Król przekazał ten dar jako wotum Matce Bożej.
Król Michał Korybut Wiśniowiecki. 7-9.XII.1669 roku dokonał na Jasnej Górze aktu całkowitego „oddania się Maryi w niewolę". Tekst aktu spisany na pergaminie król umieścił w złotym sercu, zdobionym koralami.
27.II. 1670 roku nuncjusz papieski Marescotti pobłogosławił małżeństwo Michała Wiśniowieckiego z arcyksiężniczką austriacką Eleonorą przed Cudownym Obrazem, w asyście O. Augustyna Kordeckiego, obrońcy Jasnej Góry. Para królewska złożyła liczne dary. 
Jan III Sobieski w 1659 roku, jeszcze jako Marszałek Królestwa ofiarował do Kaplicy Matki Bożej srebrną lampę, wiszącą tam do dnia dzisiejszego.
25 —26.VII. 1683 roku, w drodze do Wiednia przybywa na Jasną Górę. W czasie. Mszy św. posługuje jako ministrant i przystępuje do Sakra­mentów świętych.
Po odsieczy wiedeńskiej przysyła dziękczynne wota, min. swój róża­niec, w duchu słów wypowiedzianych po bitwie; „Przyszliśmy, zoba­czyliśmy, Bóg zwyciężył".
Do wot królewskich należy również ofiarowana przez małżonkę Jana, Marysieńkę — srebrna lampa (wisi przed głównym ołtarzem w Jasno­górskiej Bazylice (o wymownych kształtach; u góry korona cesarska — po odsieczy Sobieski powinien być cesarzem — a na dole upoko­rzona potęga turecka — odwrócony turban. 
August II zwany Mocnym 6.XI.I704 roku złożył hołd Jasnogórskiej Królowej wraz z Horacym Spada, Nuncjuszem Apostolskim. 
Król August III Sas wraz z małżonką Marią Józefą 30—3I.V.l744 przystąpił na Jasnej Górze do  Sakramentów  św.  biorąc udział w Mszy św., nabożeństwie i procesji. Para królewska wpisała się Bractwa Koronacji Obrazu Matki  Bożej, pozostawiła w darze swoje ślubne obrączki i obraz malowany na blasze przedstawia całą rodzinę królewską modlącą się do Maryi, Królowej Polski. W 1744 roku król August III ofiarował bogaty komplet ołtarzowej porcelany: figury 12 apostołów, lichtarze, krzyże i kielich ze złotą czaszą. W 1753 roku królowa Maria Józefa darowała dla Jasnej Góry pięknie zdobiony ornat.

Za: Instytut Prymasowski Ślubów Narodu na Jasnej Górze


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________