Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[264] 23 września 2013

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej (ks. M.S)
____________________________________ 
23 września 2013 

Apostołowie tego czasu powinni być apostołami nadziei! BÓG zwycięży, lecz pragnie, abyście i wy, moje małe dzieci, mieli udział w Jego zwycięstwie. To szatan w swoich intrygach odbiera wam ufność, a wprowadza zwątpienie, obawy i strach. Zaufajcie Duchowi Świętemu, który przezwycięża wszelkie kryzysy i daje siłę i moc, aby dokończyć dzieło zbawienia. To Duch Święty, Który mieszka w moim Niepokalanym Sercu, jest Odnowicielem i Uświęcicielem. Proście Go o potrzebne [wam] męstwo i siłę i wierzcie głęboko w Jego przemieniającą moc.

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze.
   Pozdrawiam was, moje kochane ziemskie dzieci, i dziękuję wam za wszystko, co czynicie dla mojego Boskiego Syna i dla mnie.  
   Tak często przychodzę do was, moje dzieci, aby zaprosić was do Mojego Niepokalanego Serca; abyście podążając drogą waszego uświęcenia i pośród ciemności was otaczających, starali się wykonywać uczynki miłości. Pragnę, moje dzieci, abyście podążali drogą Ewangelii, która jest prawdziwym światłem wolności dla dzieci Bożych. Podejmijcie wysiłek, aby szukać tego, co każdego dnia przybliża was do Boga. Nie szukajcie sensacji, nie troszczcie się zbytnio o wydarzenia, które mają nadejść, lecz ofiarujcie wszystko, by pocieszyć i wynagrodzić Bogu za zniewagi. Pomóżcie mi ratować grzeszników – szczególnie tych zatwardziałych, którzy odrzucają łaski Miłosierdzia Bożego.  
      Szatan wykorzystuje przeciwko wam łaskę wyboru - którą otrzymaliście od Boga, jako dar wolności - i kusi was nieustannie. To prawda, moje dzieci, że jesteście wolni w waszych wyborach, lecz prawdziwa wolność polega na poszukiwaniu i przyjęciu Prawdy, która leży w relacji pomiędzy stworzeniem i Stwórcą. Prawda oparta jest na miłości, która nikogo nie ogranicza, ale wskazuje prawdziwą drogę wyboru. Wasz przeciwnik, który jest kłamcą, zasiał pychę w sercach ludzkich - zrodziła się ona, gdy [serca] stały się nieczułe i zamknięte. Człowiek, w swej wolności, ma prawo wyboru, ale nie wszystko jest dobre. Także i wy, moje kochane dzieci, zbyt mało troszczycie się o życie wieczne, o prawdziwy cel waszego zjednoczenia z Bogiem. Dlatego tak wiele dusz wpada do piekła, ponieważ odrzucacie nadzieję, a tak się dzieje dlatego, że nie macie wiary. Utrata dusz i brak ufności tak bardzo zasmucają Oblicze Boga. Grzech stał się tak powszedni i tolerowany.  
    Wiem, moje dzieci, że dawanie świadectwa wymaga od was odwagi, lecz pamiętajcie, że – szczególnie dzisiaj – potrzebujecie daru męstwa, aby wasze świadectwo było pełne. Oprócz obrony sprawiedliwości i obrony wiary, jesteście zobowiązani do jej mężnego i stanowczego wyznawania. Jeśli prawdziwie chcecie być apostołami tego czasu, to powinniście nieść światu wiarę w zwycięstwo Boga. Apostołowie tego czasu powinni być apostołami nadziei! BÓG zwycięży, lecz pragnie, abyście i wy, moje małe dzieci, mieli udział w Jego zwycięstwie. To szatan w swoich intrygach odbiera wam ufność, a wprowadza zwątpienie, obawy i strach. Zaufajcie Duchowi Świętemu, który przezwycięża wszelkie kryzysy i daje siłę i moc, aby dokończyć dzieło zbawienia. To Duch Święty, Który mieszka w moim Niepokalanym Sercu, jest Odnowicielem i Uświęcicielem. Proście Go o potrzebne [wam] męstwo i siłę i wierzcie głęboko w Jego przemieniającą moc. Każdy z was został powołany do złożenia osobistego świadectwa, to znaczy, moje dzieci, że każdy otrzymał szczególny dar i łaskę. Duch Święty jest nieograniczony w Swoim działaniu i suwerenny w udzielaniu Swoich darów i charyzmatów, dlatego każdy otrzymuje taki dar, który najlepiej służy uświęceniu i taki krzyż, jaki może udźwignąć. Dlatego też, moje dzieci, szukajcie Woli Bożej w waszym życiu– proście o Jej zrozumienie i przyjęcie. Różnorodność darów jest znakiem pełni działania Ducha Świętego w Kościele, dlatego różne jest także dawanie świadectwa ze względu na łaskę. Jedni czynią to przez ofiarną i gorliwą modlitwę w cichości serca i w ukryciu, inni cicho znoszą i ofiarują swoje cierpienia; jedni - poprzez uczynki miłości i miłosierdzia, a jeszcze inni głosząc otwarcie Ewangelię, pomimo sprzeciwu i prześladowań. Nie wszyscy bowiem zostali powołani, aby być męczennikami i przelewać krew za wiarę, lecz wszyscy zostali powołani, aby pełnić Wolę Bożą, w zgodzie ze swoimi obowiązkami stanu. W sumiennym wypełnianiu waszych obowiązków, w życiu opartym na prawdzie i żywej wierze, Duch Święty napełnia wasze serca darem męstwa, który przynosi pokój, cierpliwość oraz wytrwałość. Stąd też, moje dzieci, czyńcie wszystko z roztropnością. Męstwo jest darem Ducha Świętego, który pomaga wam w walce przeciwko pokusom i umacnia na drodze waszego uświęcenia. Pamiętajcie o tym, moje dzieci! 
   Bądźcie uczciwi i sprawiedliwi wobec siebie, a już zaczniecie wypełniać prawo Miłości Boga i bliźniego. Nie oceniajcie się pochopnie, lecz z łagodnością ducha, aby wszyscy poznali wasze świadectwo życia Ewangelią i prawo miłości w niej zawarte.
   Kocham was, moje dzieci. Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________