Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[265] 28 września 2013 Zvu vás do Svatého Hostýna, do mého poutního místa, abyste ziskali odvahu a důvěru v mé vítězství nad všemi nepřátely.

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej (ks. M.S)
____________________________________ 
28 września 2013 

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze.
Moje kochane ziemskie dzieci, pozdrawiam was w imieniu mojego Boskiego Syna, który posyła mnie, abym przyniosła narodom nadzieję oraz wezwanie do pojednania z Bogiem. Przychodzę w imieniu Króla Wszechświata, aby oznajmić narodom prawdę o przychodzącym i wzrastającym Królestwie mojego Boskiego Syna. Mając udział w królewskiej godności mojego Syna, pragnę ukazać – szczególnie narodom Europy – moje matczyne królowanie u boku mojego Syna. Nadchodzi czas, w którym królestwo naszych dwóch Serc będzie radością dla narodów, które po oczyszczeniu będą gromadzić się wokół jednego Pasterza.
   Dzisiaj, moje drogie dzieci, mój Syn posyła mnie do moich drogich czeskich dzieci. Przychodzę, by przypomnieć im, że jestem Zwycięską Obrończynią Moraw. W ten sposób pragnę zachęcić moje dzieci do jeszcze większej gorliwości w służeniu mojemu Synowi i Kościołowi.
   Nie opuszczam was i nigdy was nie opuściłam, moje bohemskie dzieci! Dałam wam także wiele znaków mojej opiekuńczej miłości. Dzisiaj też  pragnę was chronić, ale przede wszystkim umocnić waszą wiarę, której przez ostatnie stulecia zadano ranę, co doprowadziło do jej osłabienia. Jednakże, dzięki wstawiennictwu waszych świętych Patronów i wielu dusz ofiarnych, wiara nie zanikła, chociaż została osłabiona.  Pamiętajcie jednak, że Bóg ma swoje plany związane z narodami i ludami, i kiedy widzi, że pozostają jeszcze ogniska żywej wiary, przychodzi z pomocą. Poprzez działanie Ducha Świętego pobudza i ożywia to, co jeszcze się tli, aby mógł zapłonąć prawdziwy płomień. Kościół w waszej ojczyźnie był prześladowany – lecz nie został unicestwiony, jak tego pragnął szatan. Prześladowania sprawiły, że wiele owiec rozproszyło się, ale teraz jest czas, aby wezwać rozproszone owce do jednej owczarni - w taki sposób, aby dopełniło się świadectwo tego narodu.
   Jedność narodów jest owocem prawdziwego świadectwa wiary, która zakorzeniona jest w jedności Kościoła. W ten sposób narody gromadzą się wokół mojego Boskiego Syna. W taki sposób wzrasta Królestwo Boże pośród narodów, gdy gromadzą się wokół Głowy  Mistycznego Ciała.
   Drogie bohemskie dzieci, jesteście narodem ochrzczonym. Przyjęliście chrzest w Imię Trójcy Przenajświętszej, przez co zostaliście włączeni w Mistyczne Ciało mojego Boskiego Syna. Jesteście w pełni dziedzicami Jego obietnic, dlatego mam prawo, aby upomnieć się o was przed Tronem Bożym i jednocześnie zwrócić się do was, abyście złożyli wasze pełne świadectwo wiary. Wielokrotnie okazywałam wam moją szczególną opiekę i obronę. Moje Niepokalane Serce przynagla was, abyście porzucili grzech i zwrócili się do Boga z jeszcze większą gorliwością. Odkrywajcie na nowo Chrystusa, mojego Syna, wraz z całą głębią Jego Miłosierdzia i odpowiedzcie na Jego ewangeliczne wezwanie do pojednania z Bogiem! Również tym razem pomogę wam podźwignąć się z waszych upadków i z waszej materialnej niewoli. Szatanowi wydaje się, że osiągnął zwycięstwo, lecz on – jak zwykle w swojej pysze – przechwala się tylko swoimi pozornymi powodzeniami. Zapomina, że Bóg w swoim czasie upomni się o narody, które przyjęły chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Dlatego i ja wypełniam teraz powierzoną mi misję wobec narodów, aby przypomnieć im o ich tożsamości i odpowiedzialności.
   Moje kochane bohemskie dzieci, zapraszam was na Svatom Hore do mojego Sanktuarium, abyście na tym miejscu doświadczyli mojej matczynej miłości, abyście otwarli wasze serca na działanie łaski, którą nieustannie wypraszam dla was, dla waszych rodzin, dla całego waszego narodu. Zapraszam was do Svateho Hostyna, abyście nabrali odwagi i ufności w moje zwycięstwo nad wszelkimi wrogami. Ale przede wszystkim zaprasza was moje Niepokalane Serce do każdej świątyni, w której obecny jest mój Boski Syn w Najświętszym Sakramencie. Odnajdujcie w Nim Źródło waszej wiary i waszego szczęścia. Wzywam was do podjęcia modlitwy – szczególnie Modlitwy Różańcowej wynagradzającej. Dzisiaj zagraża wam, jak również pozostałym narodom Europy, o wiele większe niebezpieczeństwo, spowodowane atakami antychrysta, który chce doprowadzić do zniszczenia narodów i ich chrześcijańskiej tożsamości. Nie pozwólcie na to, aby bestia miała was całkowicie pożreć. Podejmijcie narodową wspólną Modlitwę Różańcową. Przypatrzcie się na wysiłki moich dzieci z Węgier, spójrzcie na duchową walkę jaka toczy się w moim królestwie w Polsce. Nie bójcie się podjąć wysiłku dla Chrystusa Króla – Pana wszystkich narodów! Kocham was, moje drogie dzieci, i pamiętajcie, że troszczę się o was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosławię wam i czekam na was. Gdy przyjdzie najtrudniejszy czas, wezmę was pod moją obronę.»

Komentarz do orędzia Matki Bożej ks. Stanisława Małkowskiego
Gdy Bóg widzi ogniska żywej wiary, przychodzi z pomocą - mówi Matka Boża - ukazując skuteczność wiary i modlitewną odpowiedzialność za Naród, bo bez Bożej pomocy sami nic nie możemy uczynić.

Maryja wzywa czeskie dzieci do wiary i wskazuje na duchową walkę, która toczy się na Węgrzech i w Polsce. Ponieważ ta walka w obu krajach przybrała postać krucjaty różańcowej za ojczyznę, widzę w orędziu Maryi wskazanie drogi ocalenia przed żarłoczną Bestią: modlitwa różańcowa w formie krucjaty. Narodowe "być albo nie być" - oto jest pytanie.
Nie da się odłączyć królowania Maryi od królowania Chrystusa. Naród, który czci Maryję jako swoją Królową, jest zobowiązany do poddania się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa Króla narodów. To poddanie się jest możliwe tylko w duchu wierności i wiary, a gdy jest spełnione, daje pokój i radość pojednania, aż nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. 

Poselství, které v Polsku 28. záři roku 2013  obdržel Adam Člověk.

Víra v soukromé poselství není povinnosti, ten, kdo je publikuje, nehodlá předcházet posudkům přislušných církevních úřadů. Toto poselství bylo zveřejněno, když kladný theologický posudek dal P. Stanisław Małkowski. Poselství Adama Člověka jsou zveřejňované se souhlasem arcibiskupa P. Andrzeje Dzięgi.
 
MATKA BOŽÍ : «Piš, člověče. 
Mé milované zemské děti, zdravím vás ve jménu mého Božského syna, jenž mne posilá, abych přinesla narodům naději a výzvu ke smíření s Bohem. Přicházim ve jménu Krále Vesmíru, abych ohlásila národům pravdu o přichazejicím a rostoucím Království mého Božského Syna. Majic podíl na královské hodnosti mého Syna, chcí ukázat – zvlašť národům Evropy – mé mateřské kralování po boku mého Syna. Přichází čas, když království naších Dvou Srdc, stane se radosti pro národy, které po očistě budou se shromažďovat kolem jedného Pastýře. 
 Dnes, mé drahé děti, můj Syn posilá mne k mým drahým českým dětem. Přicházím, abych im připomněla, že jsem Vítěznou Zachránkyni Moravy. Tym způsobem chci povzbudit své děti k jestě horlivějšímu sloužení memu Synovi a Církvi.
Neopouštim vás a nikdy jsem vás neopuštila, mé české děti! Dala jsem vám mnoho znamení své ochráňujicí lásky. Dnes také chci vás ochranit, ale především upevnit váší víru, které v poślednich stoletích zasazeno ranu, což vírou otřaslo. Avšak diky přímluvě vaších svatých Patronů a mnoha obětavých duši, víra nezaniklá i když je slabší. Pamatujte však, že Bůh má své úmyslu pro národy a lidy a když vidí, že existuji pořád ohniště živé víry, pomáhá jim. Skrz působení Svatého Ducha povzbuzuje a naplňuje životem tohle, co ještě doutná, aby mohl vzplanout opravdový plamen. Církev ve vaší vlasti byla pronásledovaná, ale nepodařilo se ji zničit i když satan po tim toužil. Ve výsledku pronásledovaní mnoho ovec bylo rozehnano, ted’ ale přišel čas, aby se vratily do jedného ovčince; timto způsobem se naplní svědectví tohoto národa.
Jednota národů je plodem opravdového svědectví víry, která má své kořeny v jednotě Církvi. Tymto způsobem národy se shromažďuji kolem mého Božského Syna. Takto růste Království Boží uprostřed národů – když se shromažďuji kolem Hlavy Mistického Těla.
Mé drahé české děti, jste pokřtěným narodem. Přijali jste křest ve jménu Nejsvětější Trojice a timto způsobem zapojili jste se do Mystického Těla mého Božského Syna. V plném rozsahu jste dědici Jeho slibů, a proto můžu se za Vás přimluvit u Božího Trůnu a zároveň obratit se na vás, abyste podali plné svědectví své víry. Mnohokrát jsem vám věnovala zvlaštní peči a brala vás v ochranu. Mé Neposkvrněné Srdce vybízí vás, abyste se zřekli hříchu a s jestě větší horlivosti obratili k Bohu. Objevujte znovu Ježiše, mého Syna, s celou hloubkou Jeho Milosrdenství a odpovězte na Jeho evangelickou vyzvu ke smíření s Bohem! Také tentokrát pomůžu vám se pozvednout z úpadku, z vaší materialistické poroby. Satan má dojem, že zvitězil, ale ve své domýšlivosti jenon se vychloubá zdánlivými úspěchy. Zapomíná, že Bůh kdysi přimlouvi se za národy, které přijaly křest ve jménu Ježiše Krista. Proto i já splňují teď pověřené mi poslání, tykajicí se národů, a připominám jim o jejich totožnosti a zodpovědnosti.
Mé milované české děti! Zvu vás na Svatou Horu, do mého poutního místa, abyste pocitili tam mou mateřskou lasku a otevřeli srdce působeni milosti, kterou neustálé vyprošuji pro vás, pro vaší rodiny i pro celý váš národ. Zvu vás do Svatého Hostýna, do mého poutního místa, abyste ziskali odvahu a důvěru v mé vítězství nad všemi nepřátely. Především však zve vás mé Neposkvrněné Srdce – do každého chrámu, ve kterým můj Božský Syn je přitomen - ve Svatém přijímání! Nacházejte v Něj Zdroj vaší víry a vašeho štěsti. Vybízím vás k modlitbě, především růžencové modlitbě odměňujicí. Dnes hrozí vám – a jiným evropským národům – mnohem větší nebezpečí, způsobeno útoky Antikrista, jenž chce zničít národy a jejich totožnost. Nedovolte, aby bestie vás sežrala. Odřikávejte společnou národní Růžencovou Modlitbu! Podivejte se na usilí mých děti z Maďarska, podivejte se na duševní boj v mém království v Polsku. Nebojte se namáhat se pro Krista Krále – Hospodina všéch národů!
Miluji vás, me drahé děti, pamatujte, že pečuji o vás ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Blahosalavím a očekávám vás. Kdy přijde nejtěžší doba, vezmu vás v ochranu. 


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________