Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[266] 2 października 2013


Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej [ks. M.S]
____________________________________ 
2 października 2013

Dusze zawierzenia, moje drogie dzieci, to dusze  szczerze ufające Bogu w każdej sytuacji życiowej, w każdej okoliczności, aby dawać prawdziwe świadectwo. Te dusze doświadczają Opatrznościowej drogi, która prowadzi ich po ścieżkach ufności i wiary. Takim właśnie był Józef, gdy z ufnością, szczerością i prostotą serca, zaufał i zawierzył Bogu losy naszej Rodziny. Jego odpowiedzią na wezwanie Anioła były: wiara i czyn. 

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze!
Pozdrawiam was, moje kochane dzieci i posyłam wam wszystkim moją matczyną miłość, dla umocnienia waszej wiary, abyście byli świadomi waszego posłannictwa w tym czasie. Nie lękajcie się niczego, lecz z odwagą i miłością dajcie się prowadzić Opatrzności Bożej, która wyraża się także w działalności i opiece Aniołów.
    Moje kochane dzieci, spójrzcie na milczące i posłuszne oddanie Józefa wobec poleceń Anioła. I wy podobnie, uczcie się oddania i prowadzenia przez anielskie natchnienia. Żyjcie w jedności z Aniołami, proście ich o pomoc i zapraszajcie do wspólnych modlitw. Bóg posłał Swojego Anioła, aby ostrzegł naszą Rodzinę przed zgubną ręką Heroda. Anioł ukazał się właśnie Józefowi, który z zamysłu Bożego był Opiekunem i Stróżem, aby w ten sposób potwierdzić rolę, jaką Józef odegrał i nadal odgrywa w Planie Bożym. Bóg Ojciec, za pomocą Anioła, zwrócił się do Józefa, abyśmy w pośpiechu mogli udać się na pustynię.
    Tak i teraz, moje kochane dzieci, powinniście być świadomi, że w obecnym  czasie duchowej pustyni i duchowej ucieczki, także Aniołowie przynoszą wam upomnienia i są wykonawcami Woli Bożej. Józef i ja bezgranicznie zaufaliśmy ich przewodnictwu i ochronie, gdyż wiedzieliśmy, że są posłańcami Bożymi.
    Moje kochane dzieci, w waszym oddaniu i naśladowaniu Józefa, mojego małżonka, uczcie się także od niego zawierzenia Bożej Opatrzności i Bożego prowadzenia. Święta Matka Kościół potrzebuje dziś dusz ofiarnych, dusz zawierzenia i ufności, które z pełnym oddaniem i zaangażowaniem wynagradzają Bogu za wszelkie zniewagi, ale również ofiarują swoje cierpienia dla zwycięstwa prawdy. Świadkami zawierzenia są wszystkie te dusze, moje kochane dzieci, które pomimo ataków i krytyki, wiernie stają w obronie godności mojego Boskiego Syna oraz wytrwale  znoszą prześladowania i niezrozumienie.
   Dusze zawierzenia, moje drogie dzieci, to dusze  szczerze ufające Bogu w każdej sytuacji życiowej, w każdej okoliczności, aby dawać prawdziwe świadectwo. Te dusze doświadczają Opatrznościowej drogi, która prowadzi ich po ścieżkach ufności i wiary. Takim właśnie był Józef, gdy z ufnością, szczerością i prostotą serca, zaufał i zawierzył Bogu losy naszej Rodziny. Jego odpowiedzią na wezwanie Anioła były: wiara i czyn.
    Starajcie się, moje kochane dzieci, naśladując Józefa, wprowadzać waszą wiarę w czyn, dla większej chwały Bożej. Wiara pozbawiona czynów jest tylko wyznaniem, natomiast czyny związane z wiarą są potwierdzeniem i umocnieniem wiary, jako łaski otrzymanej od Boga. Czyn jest owocem odpowiedzi, jaką dajecie wierze.  Dlatego Józef był mężem czynu - ponieważ jego sprawiedliwość wynikała z wiary i była pełnym jej świadectwem.
   Kochane dzieci, pamiętajcie o Józefie. Starajcie się naśladować jego życie, abyście w ten sposób mogli umacniać swoją wiarę, na waszej drodze do świętości. Zapraszajcie go do waszych domów, do waszych rodzin, do waszych modlitw i do czynów, świadczących o waszej wierze. Pamiętajcie, że to jest czas Józefa – Opiekuna Kościoła Świętego. Dawajcie więc swymi czynami pełnię świadectwa w obronie Kościoła oraz godności i czci mojego Boskiego Syna, szczególnie w tym czasie.
     Błogosławię wam, moje dzieci, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.» 

Ks.S.Małkowski:
Trwa czas św. Józefa, czas wiary, odwagi i zawierzenia. Matka Boża wskazuje nam drogę posłuszeństwa, dzięki któremu uczestniczymy z aniołami i świętymi we wspólnocie przekraczającej wymiar widzialny, otwarte na pomoc i błogosławieństwo z wysoka.
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________