Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[268] 13 października 2013

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej [ks. M.S]
____________________________________ 
13 października 2013 

Jeśli ludzkość spełni warunki i wypełni wolę mojego Boskiego Syna, może liczyć na wielkie Miłosierdzie Boże, które uprzedzając Sprawiedliwość, ukaże ludom i narodom Tryumf mojego Niepokalanego Serca. Trwajcie na modlitwie i w swym  zawierzeniu. Autentyczne i prawdziwe poświęcenie poszczególnych narodów i świata mojemu Sercu jest szczególnym darem łaski, jakiej udziela Bóg, by przez moje wstawiennictwo obronić narody przed złem i samozagładą. 

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze! Nie lękaj się, lecz zaufaj we wszystkim Bogu. Uczyń wszystko, o co cię proszę, a resztę pozostaw Bogu, Który jest Źródłem łaski. Pamiętaj, że jesteś tylko narzędziem.
   Pozdrawiam was, moje drogie dzieci i przynoszę wam wszystkim Płomień Miłości mojego Niepokalanego Serca. Otwieram dla was moje matczyne Serce, abyście umocnieni miłością, podążali drogą doskonałości.
   Cieszę się, moje dzieci, że tak wielu z was w świecie odnowiło zawierzenie mojemu Niepokalanemu Sercu, w łączności z Wikariuszem mojego Boskiego Syna na ziemi. Wasze osobiste ofiarowanie i zawierzenie mojemu Niepokalanemu Sercu przynosi nadzieję, którą pragnę wlać w wasze serca. Nie lękajcie się, moje małe dzieci, gdyż w moim Sercu macie bezpieczne schronienie. Jednakże musicie pamiętać, aby każdego dnia żyć według słów zawierzenia i ofiarowania, jakie składacie. Wasza świadomość powinna każdego dnia wzrastać i umacniać waszą wiarę. Ja przyjmuję wasze zawierzenie z całą macierzyńską miłością - a gdy widzę, jak dążycie do jego wypełnienia, to z jeszcze większą czułością i miłosierdziem otwieram dla was moje macierzyńskie Serce.
   Kochane dzieci, moje Serce jest ratunkiem dla świata; jest otwartą drogą dla wszystkich, aby mogli spotkać mojego Boskiego Syna i zjednoczyć się z Nim.  Wasze zawierzenie i poświęcenie mojemu Sercu jest waszą odpowiedzią na moje zaproszenie dla was, abyście mogli mieć udział w moim Tryumfie, który jest wielkim znakiem Miłosiernej miłości mojego Boskiego Syna. Zapowiedziałam wam Tryumf mojego Serca, i on nadejdzie w objawieniu Chwały mojego Syna. Już teraz możecie mieć w nim udział, jeśli będziecie trwali w miłości i pełnili wolę Bożą.  Tryumf mojego Niepokalanego Serca to także znak zwycięstwa nad szatanem i wszystkimi jego dziełami. Dlatego, jeśli poświęciliście się mojemu Sercu, to bądźcie pewni, że wraz z moim Sercem pokonacie szatana i przyczynicie się do zwycięstwa Dobra.
Moje kochane dzieci, zawierzenie mojemu Sercu w znaku mojego fatimskiego posłannictwa, oznacza, że zapowiadany czas decydującej walki jest tu i teraz. Właśnie w tym znaku mój Boski Syn wciąż oczekuje, aby nie tylko poszczególne dusze, ale [całe] ludy i narody odpowiedziały na wezwanie mojego Serca. Mój Syn nadal pragnie, aby moje matczyne Serce było więcej znane i miłowane przez narody, aby one poświęcały się Mnie i wynagradzały za zniewagi wyrządzone  mojemu Niepokalanemu Sercu.
  W Wielkim Znaku niewiasty obleczonej w słońce, Bóg ukazuje Kościołowi i całemu światu moje matczyne posłannictwo i obronę. Jak pasterz, który porzuca stado, by ratować jedną owcę, tak ja z macierzyńską miłością troszczę się o dusze biednych grzeszników; o tych, którzy oddalili się od mojego Boskiego Syna. Natomiast tym, którzy poświęcili się mojemu Sercu, ukazuję szczególnie moją moc i z obfitością rozdzielam udzielone mi łaski.
  Jeśli ludzkość spełni warunki i wypełni wolę mojego Boskiego Syna, może liczyć na wielkie Miłosierdzie Boże, które uprzedzając Sprawiedliwość, ukaże ludom i narodom Tryumf mojego Niepokalanego Serca. Trwajcie na modlitwie i w swym  zawierzeniu. Autentyczne i prawdziwe poświęcenie poszczególnych narodów i świata mojemu Sercu jest szczególnym darem łaski, jakiej udziela Bóg, by przez moje wstawiennictwo obronić narody przed złem i samozagładą.
  Kocham was, moje dzieci. Rozpoznawajcie znaki czasu. Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.»

Ks.S.Małkowski:
W dniu liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Fatimskiej, Maryja ukazuje nam swoje Niepokalane Serce jako bezpieczne schronienie dla tych, którzy łączą się z zawierzeniem i ofiarowaniem, spełnionym przez Ojca Świętego Franciszka. Posłuszeństwo z miłością woli Bożej zapewnia udział w tryumfie Niepokalanego Serca Maryi. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu naszej Matki daje skuteczną obronę przed złem, Złym i samozagładą, ku której świat i nasza ojczyzna zmierza. Bóg w fatimskim znaku Serca może i chce nas uratować.
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________