Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Różaniec bezpośrednim darem od Matki Bożej

Kościół zawsze uznawał, że Różaniec pochodzi od Matki Bożej w sposób bezpośredni. Na poparcie tego twierdzenia kilka wypowiedzi Magisterium Kościoła:
"Kościół walczył ... nie za pomocą wojsk i broni, lecz głównie przeciwstawiał siłę Różańca świętego, który sama Matka Boża nauczyła św. Dominika odmawiać i nauczyła krzewić...” (z encykliki Leona XIII Magne Dei Matris) 

„Nauczyła nas Matka Boża modlitwy szczególnego dziękczynienia. Nauczyła nas w różańcu dziękować za Jezusa Chrystusa... Tego nas Matka Najświętsza nauczyła; dzięki temu ta prosta modlitwa podnosi stale nasze ludzkie życie, skłonne do poprzestawania na małym, do wielkich Bożych tajemnic... Dlatego też różaniec jest szczególnym darem Matki Chrystusa i naszej; Matki Kościoła dla nas, dla Kościoła” (Kard. Karol Wojtyła, Kraków, bazylika oo. Dominikanów, 1976 r.) 

"Odmawiać różaniec, to znaczy pójść do szkoły Maryi i nauczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.” (Jan Paweł II, z przemówienia na „Anioł Pański”1988 r.)

Przytoczone wyżej cytaty pochodzą od dwóch papieży, wielkich czcicieli Różańca. Mimo, że około 100 lat dzieli ich pontyfikaty – nic się nie zmieniło. Uznają oni, że Różaniec pochodzi od Matki Bożej w sposób bezpośredni.
Jaka jest siła modlitwy różańcowej:
Urban IV: Codziennie przez różaniec spływają dobra na lud chrześcijański.
Sykstus IV: Jest to modlitwa odpowiednia dla oddawania czci Bogu i Dziewicy i dla odpierania niebezpieczeństw grożących światu.
Leon X: Środek przeciw herezjom i atakowi herezji.
Juliusz III: Ozdoba Kościoła rzymskiego.
Św. Pius V: Po rozpowszechnieniu się tej modlitwy, wierni zaczęli się przekształcać w innych ludzi, porzucać ciemności herezji i otwierać się na światło wiary katolickiej.
Grzegorz XIII: Różaniec został ustanowiony przez bł. Dominika dla łagodzenia gniewu Bożego i upraszania wstawiennictwa Błogosławionej Dziewicy.
(Powyższe cytaty za Leon XIII, „Supremi apostolatis”)

„Nie ma wśród was, Czcigodni Bracia, nikogo kto by nie wiedział ile trudności i bólu sprawili Kościołowi heretycy albigensi pod koniec XII wieku... Przeciwko tak straszliwym wrogom wzbudził Pan, jak wiecie wielce świętego męża i założyciela Zakonu Dominikanów. On to mocą prawdziwej nauki, przykładami cnót i wielkim darem apostolskim zaczął walczyć pełen ducha za Kościół katolicki, ale nie siłą oręża , ale modlitwą, którą pierwszy wprowadził pod nazwą Różańca świętego... Skuteczność i prawdziwa siła tej modlitwy okazała się również w XVI wieku, gdy olbrzymie zastępy Turków usiłowały narzucić całej Europie jarzmo przesądu i barbarzyństwa. Wtedy to Najwyższy Pasterz św. Pius V, pozyskawszy chrześcijańskich władców do wspólnej obrony, jak najusilniej starał się przede wszystkim, by najpełniejsza mocy Matka Boża zjednana modlitwą różańcową, przybyła łaskawie z pomocą imieniu chrześcijańskiemu.” (z encykliki Leona XIII Supremi apostolatus.) 

 „Że zaś temu sposobowi modlitwy przydała wielką skuteczność, wnioskujemy z zaprowadzenia go i rozpowszechnienia przez sławnego Dominika, wskutek Jej własnego natchnienia w czasach bardzo nieprzyjaznych imieniu katolickiemu i mało różniących się od naszych , aby był pewnego rodzaju narzędziem wojennym, przepotężnym w zwalczaniu nieprzyjaciół wiary... Tak więc za łaską NMP, Pogromicielki wszystkich herezji, siły bezbożników zostały obalone i złamane, wiara zaś dla wielu dusz była uratowana” ( z encykliki Leona XIII, Octobri mensae.) 
 ___________________

Litania do Matki Bożej Różańcowej 
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Św. Maryjo, Orędowniczko Różańca świętego, módl się za nami.
Św. Maryjo, zwierciadło czyste, tajemnice życia i śmierci, Syna Boskiego w sobie pokazujące
Św. Maryjo, piękna jak księżyc przy okrutnej Męce Zbawiciela
Św. Maryjo, wybrana jak słońce przy Zmartwychwstaniu Pańskim
Św. Maryjo, jako obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła świętego
Św. Maryjo, tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Różańcu świętym
Św. Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesięciu rozpędzająca czartów
Św. Maryjo, drzewo rozkoszne, błogosławiony owoc żywota wydające
Św. Maryjo, ołtarzu Świętego Świętych, o piętnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony
Św. Maryjo, zegarze słoneczny króla Achasa, w pozdrowieniach anielskich nazad się cofający
Św. Maryjo, Arko korabiu Noego, grzeszników od potopu, ognia wiecznego zachowujący, a piętnastu tajemnicach unoszący się nad górami
Św. Maryjo, raju rozkoszy, w liliach i różach Męki Syna Boskiego w Różańcu świętym wystawiony
Św. Maryjo, z Różańcem świętym dusze ludzkie z mąk czyśćcowych wyciągająca
Św. Maryjo, Różańcem świętym, jako tarcza, wiernych sług swoich od sideł czartowskich i złych przygód zasłaniająca
Św. Maryjo, Panno najczystsza
Św. Maryjo, Matko i Pani nasza

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się się nad nami.

W. Módl się się za nami święta Boża Rodzicielko,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwa: Boże, którego Opatrzność nie myli się w Swoim rozporządzeniu, pokornie Cie prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

źródło: Internet
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________