Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[275] 24 listopada 2013

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
 Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej (ks. SM)
____________________________________ 
24 listopada 2013 
Uroczystość Chrystusa Króla 

Moje dzieci, w wielu narodach, które uznały mnie za swoją Królową, moje królowanie nie miało zamysłu ziemskiego panowania ani ziemskiego kierowania nimi, ale z polecenia Bożego wynikającego z mego posłannictwa, a także przez modlitwy moich wiernych dzieci, ma na celu bronić was i umocnić waszą wiarę, aby narody wytrwały w wierności mojemu Boskiemu Synowi i Kościołowi. 

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze! Uniż swoją głowę i przyjmij moje matczyne błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  Moje drogie dziecko i moje drogie ziemskie dzieci, przychodzę dzisiaj do was z moimi matczynymi słowami zatroskana o was wszystkich. Przychodzę do was z moją matczyną miłością, której pragnę udzielić każdemu z was.
    Ojciec Niebieski posyła mnie na ziemię, aby moje dzieci zrozumiały, że pomimo ciemności, zamieszania i zwątpienia, Niebo nie pozostawia was samych w tej duchowej walce, która ma miejsce teraz na ziemi. Moje przyjście do was jest dla was umocnieniem wiary, wezwaniem do modlitwy i pokuty, ale także znakiem nadziei dla narodów, że prawdziwe i ostateczne zwycięstwo należy do Boga. W zwycięstwie Boga zawarty jest także Tryumf mojego Niepokalanego Serca, który ukazuje odnowienie wszystkich rzeczy w Chrystusie, moim Boskim Synu. Zapowiedziany Tryumf mojego Niepokalanego Serca dotyczy narodów, które – oczyszczone – otrzymają światło prawdy i poznania drogi jedności, aby gromadziły się wokół mojego Syna. Radość przebywania w prawdzie stanie się dla narodów rzeczywistym poznaniem i doświadczeniem Królestwa Bożego, które tu, na ziemi, pozostaje jeszcze ukryte. Jego pokój i harmonia nie ujawniły się jeszcze, a wasze cierpienia związane z urzeczywistnianiem Królestwa Bożego są wielkie i niezawinione.
  Przywrócenie utraconego porządku i harmonii w całym stworzeniu może dokonać się na drodze uznania królewskiego panowania mojego Boskiego Syna.  Całe stworzenie należy do Boskiego Syna i On jest jego Władcą, Panem i Królem, toteż konieczne jest -  z naturalnego porządku rzeczy, moje dzieci - aby stworzenie, ludy i narody uznały królewskie panowanie mojego Syna i poddały się temu panowaniu.
    Moje kochane ziemskie dzieci, jeśli wypełnicie moje prośby, obiecałam wam pewien czas pokoju [1]. Tryumf mojego Serca stanie się znakiem wypełnienia mojej obietnicy. Czas pokoju, który zapowiedziało moje Serce, będzie czasem błogosławieństwa powrotu do porządku łaski i praw Bożych w narodach i poszczególnych duszach, gdyż prawdziwy pokój Boży zawiera w sobie harmonię, miłość, jedność, wolność, sprawiedliwość oraz prawdę. Boży Pokój jest widocznym znakiem Królestwa mojego Syna, które poprzez łaskę rodzi się w ludzkich sercach, a następnie realizuje w społeczeństwach i narodach. [2] 
    Moje dzieci, w wielu narodach, które uznały mnie za swoją Królową, moje królowanie nie miało zamysłu ziemskiego panowania ani ziemskiego kierowania nimi [3], ale z polecenia Bożego wynikającego z mego posłannictwa, a także przez modlitwy moich wiernych dzieci, ma na celu bronić was i umocnić waszą wiarę, aby narody wytrwały w wierności mojemu Boskiemu Synowi i Kościołowi.
    Zapowiedziany Tryumf mojego Niepokalanego Serca, jak również czas pokoju, są Bożymi znakami przywrócenia Bożego porządku oraz powrotem stworzenia do utraconej jedności z Bogiem, przez uznanie królewskiego panowania mojego Syna w narodach, które poddadzą się Jego królewskiej władzy. To właśnie Chrystus, mój Syn, jest przecież pokojem dla całej ludzkości! [4]
   Przyjęcie Bożego pokoju przez narody i poddanie się ich pod królewskie panowanie mojego Boskiego Syna, powinny mieć, moje kochane dzieci, wymiar publiczny i powszechny – podobnie, jak głoszenie Ewangelii, świadectwo wiary oraz Święta Matka Kościół są  powszechnym sakramentem zbawienia.
  Moje kochane ziemskie dzieci, nabierzcie odwagi w serca i przygotujcie się,  aby wprowadzać Boży Pokój w waszych rodzinach i środowiskach! W ten sposób odpowiecie na moje wezwanie i będziecie mieli udział w Tryumfie mojego Niepokalanego Serca.
  Szatanowi udało się omamić narody, które odrzucają teraz Boże Królestwo, źle wykorzystując fałszywą wolność i złudny pokój. Jakiekolwiek wasze ludzkie wysiłki i zamysły nie przyniosą upragnionego prawdziwego Pokoju Bożego. Dlatego musicie przyjąć królewskie panowanie mojego Syna, aby osiągnąć prawdziwy pokój i aby mogło się urzeczywistnić Królestwo Boże, o które wierne dzieci proszą w modlitwie zanoszonej do Ojca Niebieskiego. [5]
   Kocham was, moje dzieci i proszę, abyście rozważali moje słowa i zawsze szukali Woli Bożej w waszym życiu i w posłannictwie narodów. Przyjmijcie moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
__________________

[1] Fatima 13 lipca 1917: „Aby temu zapobiec, przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu oraz o Komunię św. wynagradzającą, w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się i nastanie pokój.” 
[2] „A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli” (Flp 4,7).
[3] zapewne chodzi o polityczną władzę. Maryja jako Królowa Polski nie sprawuje swojej władzy politycznie.
[4] „On bowiem jest naszym pokojem” (Ef 2,14). 
[5] Modlitwa „Ojcze Nasz” – „przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie tak i na ziemi”.

Komentarz ks. Stanisława Małkowskiego:

Nie jesteśmy sami w duchowej walce, przychodzi do nas Matka Boża i zapowiada triumf Jej Niepokalanego Serca. Uznanie królewskiego panowania Syna Bożego w świetle wiary daje radość przebywania w prawdzie. Maryja nas broni, abyśmy wytrwali w wierze. Poddanie się panowaniu Chrystusa Króla ma wymiar publiczny.
Pokój i wolność w prawdzie mają spełnić się przez poddanie się królewskiej władzy Chrystusa, czyli przez intronizację Jezusa Chrystusa na Króla narodów, a najpierw Polski, jak tego On pragnie.


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________