Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Adorujemy Cię Słowo Wcielone

W przeżywanym okresie Twojego Narodzenia klękamy dzisiaj, aby złożyć u Twoich stóp całe nasze dziękczynienie. W licznych kolędach wyśpiewujemy wdzięczność za to, że Ty, odwieczny Bóg, stałeś się człowiekiem i zamieszkałeś między nami. Adoracja Twojego żłobka przypomina nam o potrzebie adorowania Boga przez cały kolejny rok naszego życia. Nie zawsze o tym pamiętamy. W okresie Twojego narodzenia aniołowie przypominają nam, w jaki sposób powinniśmy Cię przyjmować i wielbić.

Pismo Święte poucza: Gdy Bóg Ojciec wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: „Niech Mu oddadzą pokłon wszyscy aniołowie Boży” (Hbr 1, 6). Panie Jezu Chryste, całe Twoje życie na ziemi, od przyjęcia ludzkiej natury aż do powrotu do nieba, otoczone jest obecnością aniołów. Niewidzialne duchy zostały stworzone przez Ciebie i dla Ciebie. Jak oznajmia św. Paweł: W Tobie zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze (Kol 1, 6). Ewangelista Mateusz zapowiada: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim… (Mt 25, 31).

Jezu Chryste, Twój żłóbek i całe Twoje życie otoczone jest służbą i adoracją aniołów. To oni w środku nocy obudzili pasterzy i posłali do Betlejem. W naszym życiu spełniają tę samą misję. Budzą naszą wiarę i zachęcają do służby i adoracji. Dziękujemy za to, że pomagają nam odnajdywać Ciebie, Panie, i dają przykład oddania Tobie należnej chwały. 

O niebieskie Duchy i posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba.
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. Gloria …

Idźcież do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone;
W pieluszki powite, w żłobie położone
Oddajcie Mu pokłon boski, On osłodzi wasze troski. Gloria …


Wszechmogący Panie, kiedy przychodzisz do nas w ludzkiej postaci, to na nowo odkrywamy godność każdego człowieka. Boskie Dzieciątko, kiedy klękamy przed Tobą w betlejemskiej stajence, nasze serca stają się bardziej wrażliwe na drugiego człowieka. Podczas adoracji żłóbka nasze serca napełniają się pobożnością, delikatnością, pokorą, życzliwością i żarliwością w miłości Boga i bliźnich. Z łaskami Twojego Narodzenia, Panie, chcemy wkraczać w rozpoczęty nowy rok. Przypominać nam będzie o nich każda niedzielna Eucharystia, a szczególnie hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Po raz pierwszy w liturgii starożytnego Kościoła zaśpiewano ten hymn w noc Bożego Narodzenia podczas Mszy świętej sprawowanej przez papieża. Przepisy liturgiczne zachęcają nas, aby „Gloria” śpiewać z „pobożnością, pokorą i żarliwością”, a wymawiając imię „Jezus”, ze czcią pochylić głowę.

Panie Jezu Chryste, z tej adoracji żłóbka chcemy zabrać ten gest pochylenia głowy podczas śpiewania z aniołami „Gloria”. A dzisiaj wraz z Niebieskimi Duchami uwielbiamy i adorujemy Boga:

(po każdym wezwaniu można jeden raz zaśpiewać: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!)

–  za to, że odwieczne Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami;
–  za stworzenie wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne, za stworzenie aniołów i ludzi;
–  za dar życia i rodziny;
–  za czas świętowania i odpoczynku;
–  za Aniołów Stróżów, którzy troszczą się o nasze zbawienie;
–  za każde dobro otrzymane od ludzi dobrej woli;
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________