Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

TRIDUUM RÓŻAŃCOWE

w Kaliszu w dniach 14 -16 marca 2014 r.
w Sanktuarium Świętego Józefa przy Placu Św. Józefa 7

Święty Józefie, „(...), przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności”.

14 MARZEC (piątek)

godz. 18.00 Kolacja
godz. 19.20 Różaniec Święty (tajemnice bolesne) - za Polskę.
godz. 20.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny. Sł. B. Ks. Kard. Stefan Wyszyński - niezłomny orędownik modlitwy różańcowej za Kościół i Polskę.
Przewodniczy delegat J. E. Ks. Biskupa Edwarda Janiaka - Kustosz Sanktuarium Świętego Józefa Ks. Prał. Jacek Plota.
godz. 21.00  Apel Maryjny, katecheza i modlitwa o rychłą beatyfikację Sług Bożych: Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Ks. Kard. Augusta Hlonda. Odnowienie „Jasnogórskich Ślubów Narodu". Różaniec ku czci Świętego Józefa. Droga Krzyżowa zakończona adorowaniem Krzyża.

15 MARZEC (sobota)

godz. 07.30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Różaniec Święty (tajemnice radosne) o beatyfikację Służebnic Bożych: Wandy Malczewskiej, Rozalii Celakówny i Barbary Klos. Śniadanie.
godz. 10.00  Katecheza: Papież Franciszek wskazuje na Świętego Józefa jako obrońcę przed bezbożnym nihilizmem i dyktaturą relatywizmu - Ks. Piotr Górski. Różaniec Święty (tajemnice światła) w intencji wszystkich Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego i innych wspólnot różańcowych.
godz. 12.00 Spotkanie na sali w Domu Pielgrzyma: Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego – posłannictwo i apostolstwo na wzór Świętego Józefa; świadectwa, dyskusja.

Obiad
godz. 13.30 - Różaniec Święty
godz. 14.00 Spotkanie wszystkich przedstawicieli Wspólnot Żywego Różańca z Diecezji Kaliskiej
godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Katecheza: Naśladować Świętego Józefa i na Jego wzór ćwiczyć się i pielęgnować w naszych sercach cnoty, które On posiadł w swoim posłannictwie: umiarkowanie, roztropność, męstwo, sprawiedliwość, pokora - Ks. Alfred Berlak, Diecezjalny Duszpasterz Kół Żywego Różańca.

godz. 16.00  Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa Seniora Stanisława Napierały
godz. 18.00  Kolacja.
godz. 19.20 Różaniec Święty (tajemnice bolesne) w intencji o poznanie i rozszerzenie Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca.
godz. 20.00 Katecheza: Błogosławiony Jan Paweł II i Fatima. Rozpowszechnienie Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca jako wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi - warunkiem uratowania świata.
godz. 21.00  Apel Maryjny. Adoracja Najświętszego Sakramentu, Akt Zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, Różaniec ku czci Świętego Józefa. Adoracja cicha. Różaniec Święty (tajemnice chwalebne) w intencji Ojca Świętego, wszystkich biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz wszystkich Konferencji Plenarnych Episkopatu w Polsce.
godz. 24.00 Msza Święta w intencji Ojca Świętego, Biskupów i Kapłanów, o uświęcenie Duchowieństwa, o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz wszystkich Konferencji Plenarnych Episkopatu w Polsce.
Po Mszy św. do godz 06.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończenie śpiewaniem „Godzinek ku Czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny".

16 MARZEC (niedziela)

godz. 6.30 Msza Święta w intencji o święte rodziny oraz o wspólną modlitwę różańcową w rodzinach. Błogosławieństwo na rozesłanie.
godz. 8.00  Wspólne śniadanie, spotkanie wszystkich uczestników Triduum Różańcowego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Triduum Różańcowym w Kaliszu.

W Sanktuarium Świętego Józefa jest cudowny obraz Świętej Rodziny. W tym miejscu przez wstawiennictwo Świętego Józefa możemy wyprosić wiele Łask, ponieważ jak w jednej z modlitw jest napisane, że „W niebie Święty Józef raczej rozkazuje, niż prosi".

Na Świętego Józefa wskazuje nam Papież Franciszek, który zawierzył Jemu cały swój pontyfikat oraz polecił wprowadzić do kanonów Mszy Świętej imię Świętego Józefa. W tym Sanktuarium znajdują się też relikwie Świętej Beretty Molli - Patronki rodzin i wszystkich trudnych spraw w rodzinie.

Organizowane Triduum Różańcowe jest ofiarowane w intencji Ojca Świętego, Księży Biskupów, Kapłanów, Osób Życia Konsekrowanego oraz wszystkich Konferencji Plenarnych Episkopatu w Polsce.
Bardzo proszę o dokonanie zgłoszenia przyjazdu na Triduum Różańcowe do dnia 10 marca 2014 r. Koszt noclegów i posiłków (2 x nocleg, 2x kolacje i śniadania, 1 x obiad) wynosi 130,00 zł., koszt samych noclegów (bez posiłków) - 70,00 zł. Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie: (89) 5129388. Bardzo proszę o telefonowanie wieczorem po godz. 20.00, można dzwonić w późnej porze. Podczas Triduum Różańcowego będzie można kupić kasety z Triduum Różańcowego w Szczecinie z ubiegłego roku, sznury i obrazki Świętej Filomeny, książki o objawieniach w Gietrzwałdzie, „Myśli Różańcowe" – piękne rozważania podyktowane przez Matkę Bożą dla Barbary Klos, której spowiednikiem był Ś. P. Ks. Bp Zbigniew Kraszewski, książki o Ś. P. Panu Anatolu Kaszczuku. 
Serdecznie pozdrawiam. Zapewniam o stałej modlitwie i proszę o modlitwę. 

Urszula Strynowicz
Krajowy Koordynator Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego
Łomy - Olsztyn, dnia 25 luty 2014 r.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________