Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

SOLIDARNI Z OJCEM ŚWIĘTYM BENEDYKTEM XVI - ZDRADZONY JAK CHRYSTUS...


 „Kto mówi o zgorszeniu niech przypomni sobie, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu. Tamta historia także zrodziła się ze zdrady, z nikczemnego czynu."(kard. C. Martini)
Podobnie, jak miało to miejsce w 2009 r., tak i dzisiaj, Osoba Ojca Świętego, stała się przedmiotem ataków i spekulacji medialnych.
„Nie zostały tylko ukradzione dokumenty papieża, lecz także pogwałcono sumienie tych, którzy zwracają się do niego jako do Wikariusza Chrystusa, a ponadto dokonano zamachu na posługę Następcy Apostoła Piotra". (abp Angelo Becciu)
OŚWIADCZENIE PAPIESKIEGO STOWARZYSZENIA
POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie w duchu wierności i jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI zwraca się z gorącym apelem do wszystkich, którym na sercu leży dobro Kościoła o modlitwę. Podobnie jak to miało miejsce w 2009 r., kiedy to na naszą prośbę o modlitwę w intencji Następcy św. Piotra, odpowiedziało kilkanaście tysięcy osób, potwierdzając to deklaracją na piśmie.
Jest to może mało spektakularny i dzisiaj często niedoceniany „środek pomocy", jaki posiada w swoim skarbcu Kościół. Benedykt XVI wielokrotnie wzywał do modlitwy za prześladowanych, słabych, ofiary kataklizmów i za wszystkich cierpiących. Dziś to On jest tym, który potrzebuje naszego wsparcia.
Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Pomoc Kościołowi w Potrzebie podjęło, każdego 14 dnia miesiąca, modlitwę za prześladowanych (takie spotkania modlitewne odbywają się już w Warszawie, Krakowie i Gdańsku i planowane są w innych miastach).
Zwracamy się z gorącym apelem, aby 14 czerwca włączyć w intencje modlitewne Osobę Ojca Świętego.
                                                                                              Ks. dr Waldemar Cisło
Dyrektor Sekcji Polskiej

Pomoc Kościołowi w Potrzebie


 http://www.pkwp.pl

Congregavit nos in unum Christi amor
http://adam-czlowiek.blogspot.com/ ________________________________