Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Błogosławiony Janie Pawle II!

      Wierzę, że wszystko, co umiłowałeś na ziemi, zabrałeś do Domu Ojca i w dniu, w którym wszyscy ludzie dobrej woli będą modlić się o pokój dla świata, ucałujesz pocałunkiem pokoju ziemię ludzi.
      Na ziemi ludzi jest jednak ziemia, którą szczególnie miłowałeś – miłowałeś jak matkę. Tej ziemi na imię Polska.

W 1983 roku mówiłeś do nas:
      „Przybywam do Ojczyzny.
      Pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach, był pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi.
      Idąc za wzorem Pawła VI, czynię tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej, przez cześć dla samego Stwórcy, oraz dla synów i córek ziemi, do której przybywam.
      Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską.
      Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
[...]
Pax vobis! Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! Pokój Tobie!”


      Wierzę, że w tym dniu modlitw o pokój, ucałujesz polską ziemię ze szczególną miłością i w sercach naszych usłyszymy z nieba Twój głos, który mówi:

Polsko!
      Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
      Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
      niech cię obdarzy swą łaską.
      Niech zwróci ku tobie oblicze swoje
      i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6,24-26)


      Twoje życie, bł. Janie Pawle, trwa już poza czasem, więc my ludzie żyjący jeszcze w czasie, będziemy słyszeć to błogosławieństwo nie tylko w tym jednym dniu, ale każdego dnia – aż do dnia, kiedy nasz czas się wypełni. 


za Słowo Życia
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________