Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[226] 2 luty 2013Ofiarowanie Pańskie
___________________________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej
___________________________________________________________

Albo opowiadacie się za Moim Synem, za Jego Ewangelią, albo przeciwko Niemu i przeciwko Prawdzie. Wszystko, co jest „pomiędzy”, nosi w sobie półprawdę i zafałszowane światło, których szerzycielem jest Szatan, Lucyfer – wąż.

W jasności ukazała się Matka Boża pełna światła. Trzymała w jednej ręce zapaloną lampę oliwną, a w drugiej ręce Księgę [Pismo Święte]. Spojrzała na mnie, uśmiechnęła się i powiedziała:

MATKA BOŻA: «Pisz, Człowiecze. Nie lękaj się, moje małe dziecko. Bądź zawsze mały i cichy. Pamiętaj, że szatan wprowadza lęk i zwątpienie. On wprowadza chaos i zamieszanie i szuka rozgłosu, ponieważ wie, jak łatwo poddają mu się dusze niespokojne.
Spójrz, Moje dziecko,  przychodzę dzisiaj do moich dzieci ze Słowem Bożym i światłem, aby dodać im odwagi i wlać w ich serca nadzieję w moc Słowa, które jest niezmienne i nigdy nie przemija. Ono jest światłem, jest Drogą i Prawdą, która rozprasza ciemności – nie tylko te zewnętrzne, lecz przede wszystkim ciemności duszy. Dusze, które przeżywają zwątpienie, oschłość i duchowe opuszczenie, niech rozważają Słowo Boże, niech się nim karmią.  
       Moje drogie ziemskie dzieci, nie trwóżcie się. Ja przynoszę wam nadzieję i przykład życia Ewangelią, abyście coraz bardziej mogli poznać Mojego Boskiego Syna. Ten czas ciemności, czas doświadczenia i próby jest dla umocnienia waszej wiary, ale także po to, aby na jaw wyszły zamiary serc wielu. Jak wiecie, Moje kochane dzieci, ta walka, w której uczestniczy cała ludzkość, jest skutkiem buntu Szatana przeciwko Bogu. To walka ducha antychrysta przeciwko Chrystusowi, anty-kościoła przeciwko Kościołowi, śmierci przeciwko życiu. Nie można zająć miejsca pośrodku! Albo opowiadacie się za Moim Synem, za Jego Ewangelią, albo przeciwko Niemu i przeciwko Prawdzie. Wszystko, co jest „pomiędzy”, nosi w sobie półprawdę i zafałszowane światło, których szerzycielem jest Szatan, Lucyfer – wąż.
            Zrozumcie, Moje kochane dzieci, że proroctwo Symeona jest także dzisiaj - wciąż - aktualne, gdyż Mój Boski Syn, Jego Ewangelia i Jego Dzieło są nadal znakiem sprzeciwu i przedmiotem nienawiści w świecie. Świat odrzuca Mojego Boskiego Syna pod namową Szatana, ulegając jego pokusom i intrygom.  Jego działanie i moc rozszerzyły się na wszystkie poziomy życia. Dlatego nasze dzieci, dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, odczuwają ucisk i prześladowanie, które z każdym dniem wzrastają. Ostateczny cel tej walki to bezpośrednia konfrontacja sił ciemności z Bogiem, z Jego i Moimi dziećmi. To jest walka, w której uczestniczy święta Matka Kościół, nieustannie poddawana próbie wytrwałości. Jej zwycięstwo jest pewne, gdyż Mój Boski Syn jej nigdy nie opuści. Jako Oblubienica Mojego Boskiego Syna musi jednak przejść tę samą drogę, jaką przeszedł Mój Boski Syn: ukrzyżowanie, opuszczenie, ciszę grobu, wreszcie zmartwychwstanie. Dlatego proszę was, Moje drogie dzieci, abyście całym swoim życiem przylgnęli do Mojego Boskiego Syna i stali się Jego świadkami. Bądźcie roztropni i czujni.
            Moje drogie dzieci, nadchodzi czas zmartwychwstania prawdy! Nadchodzi czas zwycięstwa Boga. Nadchodzi czas zwycięstwa Kościoła i Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca. Pamiętajcie, że Bóg przygotowuje swoją „małą resztę”, która będzie świadkiem wypełnienia się tęsknoty pokoleń, jak również spełnienia się modlitwy, której nauczył was Syn Boży: Boża Wola zostanie wypełniona w doskonały sposób przez wszystkie istoty żywe, urzeczywistniając Królestwo Bożej Woli na ziemi. W ten sposób imię Mojego Boskiego Syna będzie znane i wychwalane po całej ziemi, także pośród powracającej reszty Izraela. Pamiętajcie, że Mój Boski Syn ukazał się jako światło dla oświecenia pogan i na chwałę Izraela. I choć Izrael odrzucił Mojego Boskiego Syna, to pozostaje w ręku Boga narzędziem i znakiem podziału na synagogę i Kościół. Gdy jednak objawi się Chwała Mojego Boskiego Syna, Izrael powróci na łono Kościoła. Izrael stał się przeciwnikiem i wrogiem Mojego Boskiego Syna oraz wszystkiego, co do Niego należy.  Lecz Bóg w nadchodzącym czasie „zmartwychwstania prawdy” doprowadzi Izrael do nawrócenia i do pełni jedności. Bóg sam zezwolił na zatwardziałość Izraela i sam tylko może usunąć tę zatwardziałość. Skoro Bóg ze względu na nieposłuszeństwo rozproszył Izraela, to tylko dzięki swojej łasce doprowadzi go do powrotu. Jak Duch Święty przemienił serca w domu Korneliusza, tak samo dokona tego wobec Reszty Izraela.
            Rozważajcie Moje Słowa, Moje kochane dzieci. Błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________