Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[233] 23 marca 2013

23 marca 2013
 ___________________________________________________________
 Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
 Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej
___________________________________________________________


Teraz nadszedł czas radykalnego i zdecydowanego opowiedzenia się za Prawdą lub przeciwko niej. Szatan otrzymał taką moc, że wszyscy, którzy nie są ugruntowani w Prawdzie Mojego Boskiego Syna oraz nie poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu, narażeni są na niebezpieczeństwo zwiedzenia.

MATKA BOŻA: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, Człowiecze. Moje kochane ziemskie dzieci, przychodzę dzisiaj do was z Moim błogosławieństwem, aby umocnić waszą wiarę i wlać w wasze serca nadzieję; abyście nie upadali, lecz z coraz większym zaufaniem podążali drogą prawdy i miłości.
      Zaufajcie Bogu we wszystkim, Moje kochane dzieci, gdyż tylko Boża interwencja, tylko Duch Święty może przemienić i odnowić oblicze ziemi. Nie dajcie się zwieść tym, którzy głoszą upadek Kościoła ani tym, którzy głoszą zbliżający się koniec świata. Zaufajcie Bogu we wszystkim i wiedzcie, że nic nie dzieje się bez Bożej wiedzy. Ci wszyscy, którzy nie chcą poznać Prawdy, którzy odrzucają Prawdę, a szukają tylko sensacji, zostaną szybko zwiedzeni (2 Tes 2,10-11). Dzisiaj szatan posługuje się dla swych celów półprawdami, aby zwodzić nie tylko [poszczególne] dusze, ale całe narody. Ponieważ poznał on także plan Boży dotyczący odnowy i doskonale wie, że zostanie pokonany przez Tryumf Mojego Niepokalanego Serca oraz Mojego potomstwa, wykorzystuje swoją wiedzę, by w bardzo sprytny sposób oderwać was od źródła Prawdy. Musicie jednak pamiętać, drogie dzieci, że gdy chcecie zaczerpnąć wody życia, wody uzdrowienia, musicie odnaleźć źródło, z którego ona wypływa, a tym źródłem jest Ewangelia Mojego Boskiego Syna, jak również Nauka i Tradycja Świętej Matki Kościoła. Nie ma innej Ewangelii, nie ma innego źródła, jak Boskie Serce Mojego Syna. Każdy, kto szuka sensacji, kto chce zaczerpnąć wody z innego źródła, naraża się na zatrutą wodę. Dlatego musicie być czujni, Moje drogie dzieci, szczególnie w tym czasie zwodzenia – abyście nie dali się zwieść przez kłamstwo i truciznę, które zły duch wciąż próbuje wlać w ludzkie serca.
    Teraz nadszedł czas radykalnego i zdecydowanego opowiedzenia się za Prawdą lub przeciwko niej. Szatan otrzymał taką moc, że wszyscy, którzy nie są ugruntowani w Prawdzie Mojego Boskiego Syna oraz nie poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu, narażeni są na niebezpieczeństwo zwiedzenia.
     Pamiętajcie również, Moje kochane dzieci, że jak apostołowie, uczniowie i całe pokolenia chrześcijan poddane zostały próbie, podobnie i to pokolenie musi dziś zostać „przesiane”, aby nie tylko wyszły na jaw zamysły serc, lecz by okazała się prawdziwa wiara wiernych dzieci Świętej Matki Kościoła – wiara oparta na fundamencie Mojego Boskiego Syna. Trwajcie na modlitwie, Moje kochane dzieci, by oczekiwać radosnego zmartwychwstania Prawdy. Rok Wiary zobowiązuje was do złożenia prawdziwego i godnego świadectwa i uczy was wszystkich godnego naśladowania Apostołów, którzy – pomimo chwili zwątpienia – nie utracili wiary.
     Módlcie się za Kościół, który przeżywa swoją godzinę opuszczenia. Właśnie wśród tłumu tych, którzy [dzisiaj], podobnie jak wtedy, wiwatują, ogłaszając Mojego Boskiego Syna Królem i Mesjaszem [1], znajdą się również ci, którzy skażą Boskiego Syna na ukrzyżowanie. Bądźcie zatem czujni, abyście nie ulegli pokusie, abyście nie zwątpili, abyście nie zasnęli w godzinie trudnej dla Kościoła i całego świata. Podążajcie za Moim Boskim Synem, aż na Golgotę. Nie lękajcie się niczego, gdyż Ja jestem z wami i was prowadzę. Moje Niepokalane, matczyne Serce prowadzi was drogą poświęcenia, ofiary, modlitwy i wynagrodzenia. Pamiętajcie, Moje kochane dzieci, że w ciemnościach, które ogarnęły ziemię, światłem nadziei są te dusze, które posiadają w sobie światło wiary, nadziei i miłości. Ci, którzy świadomie podążają w ciemności i świadomie służą szatanowi, nie mają w sobie nadziei, gdyż szatan im ją odebrał. Wy, Moje kochane dzieci, pozostańcie dziećmi światłości i nie lękajcie się niczego. Podążajcie za krzyżem, jednocząc się w tym znaku zwycięstwa i wiedząc, że jestem przy was, Moje kochane dzieci.
     Przyjmijcie Moje matczyne błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego». 

[1] sytuacja odnosi się do wydarzeń wjazdu Jezusa do Jerozolimy
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________