Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Komentarz ks. Stanisława Małkowskiego

W orędziu z 4-go III 2013 Maryja zwraca się do obojga narodów - polskiego i litewskiego - nawiązując do tradycji I Rzeczypospolitej.  Wzywa Maryja do wiary, odwagi i pojednania poprzez uznanie społecznego panowania Jezusa Króla narodów. Bóg chce zbawić wszystkich ludzi a zarazem odnowić narody. Po oczyszczeniu, które musi przyjść, zajaśnieje blask Prawdy w mocy Ducha Świętego.
Znakiem dla obojga naszych narodów jest rozpoczęte w Wilnie za sprawą Królowej Polskiej Korony dzieło Bożego Miłosierdzia. Następnym znakiem niech będzie intronizacja Jezusa na Króla Polski i Litwy.

Dwie korony na głowie Maryi w moim przekonaniu oznaczają Królową jako Matkę Chrystusa Króla i Królową Korony Polskiej.
Komentarz ks. Stanisława Małkowskiego W-wa, 9 III 2013.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________