Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[258] 7 sierpnia 2013

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej 
___________________________________
7 sierpnia 2013 

Dzisiaj, moje kochane dzieci, pragnę zaprosić was do naśladowania Józefa, który jest szczególnym patronem tych, którzy w cichości serca podążają drogą świętości. Duch Święty wzbudza i obdarowuje łaskami, ale na waszej drodze i w [dawaniu] odpowiedzi na Boże wezwanie potrzebujecie wsparcia.

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze. Z odwagą i pokojem w sercu przekazuj moje słowa tym wszystkim moim dzieciom, które otwierają się na działanie łaski Ducha Świętego. Pamiętaj, że Duch Święty działa oraz umacnia poszczególne dusze swoim pokojem, wlewając w ich serca światło poznania i prawdy.

    Kochane dzieci, szukając prawdy i pielęgnując ją w waszych sercach, naśladujcie Józefa, mojego małżonka, który był człowiekiem sprawiedliwym. Jego postawa wobec Woli Bożej, a później w obliczu przeciwności i oskarżeń, powinna być dla was przykładem i wzorem. Świat pragnie sprawiedliwości, szuka pokoju, lecz przez upadek i grzech stał się niezdolny do okazywania współczucia, do życia w ładzie i w przyjaźni z Bogiem.

   Kochane dzieci! Bycie sprawiedliwym nie oznacza jedynie zdolności oceniania innych w zgodzie z prawdą, ale wyraża całość waszego postępowania w duchu błogosławieństw[1]. Jeśli w swoich sercach odczuwacie pragnienie bycia sprawiedliwymi, to powinniście pielęgnować w sobię tę łaskę przez uczynki miłości względem bliźniego. Niech każdy w swoim życiu szuka Woli Bożej i wypełnia ją – a zobaczycie, że sprawiedliwość przynosi owoc i wewnętrzny pokój.

    Dzisiaj, moje kochane dzieci, pragnę zaprosić was do naśladowania Józefa, który jest szczególnym patronem tych, którzy w cichości serca podążają drogą świętości. Duch Święty wzbudza i obdarowuje łaskami, ale na waszej drodze i w [dawaniu] odpowiedzi na Boże wezwanie potrzebujecie wsparcia. Mój małżonek jest wyjątkowym wzorem do naśladowania dla tych, którzy w swoim życiu poszukują Woli Bożej. Wielu świętych, którzy w swym dążeniu do doskonałości wybrali sobie Józefa za patrona, osiągnęło ją przez naśladowanie jego cnót i przez jego orędownictwo. Teraz Kościół i świat potrzebują świadków i świadectwa wierności. Dlatego proście mojego Józefa o wstawiennictwo, abyście mogli dokonywać właściwych wyborów w waszym życiu, aby wasze uczynki były zgodne z Wolą Bożą. W sposób szczególny proście go o pomoc w podejmowaniu decyzji, gdyż jak wiecie, Józef doskonale pełnił Wolę Boga i on pomoże wam, poprzez swoje wstawiennictwo, zrozumieć i przyjąć Wolę Bożą. Józef jest patronem i obrońcą Kościoła walczącego, i jak niegdyś chronił naszą rodzinę przed niebezpieczeństwami, tak teraz broni Mistycznego Ciała i wstawia się za wszystkimi jego członkami. Nie zapominajcie o Józefie! Kocham was bardzo i przytulam do mojego Serca. Przyjmijcie moje błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».
_________________________
[1] Por. Mt 5,3‑12.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________