Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[273] 21 listopada 2013 "Mein Herz wird auch in Deutschland triumphieren, und deshalb wünsche ich so sehr, dass meine Kinder mich als REGINA GERMANIAE anrufen und unter diesem Titel verehren."

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
 Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej (ks. SM)
____________________________________ 
21 listopada 2013 

Ojciec Przedwieczny, w Swoim planie ratunku narodów, chce uratować Niemcy za sprawą mojego Niepokalanego Serca – gdyż została mi powierzona ostateczna walka  ze smokiem. Moje Serce zatryumfuje także w Niemczech i dlatego tak bardzo pragnę, aby moje niemieckie dzieci wzywały mnie jako REGINA GERMANIAE i czciły mnie pod tym tytułem. 

MATKA BOŻA: "W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was wszystkie, moje drogie niemieckie dzieci, z głębi mojego Niepokalanego Serca. Z polecenia Bożego niosę wam słowa pełne nadziei, by was umocnić w waszym dążeniu i wysiłkach  dla wypełnienia Woli Bożej wobec waszej ojczyzny. 
    Ojciec Przedwieczny, w Swoim planie ratunku narodów, chce uratować Niemcy za sprawą mojego Niepokalanego Serca – gdyż została mi powierzona ostateczna walka  ze smokiem. Moje Serce zatryumfuje także w Niemczech i dlatego tak bardzo pragnę, aby moje niemieckie dzieci wzywały mnie jako REGINA GERMANIAE i czciły mnie pod tym tytułem.
    Smok rozciągnął swą moc nad całym światem i nad wszystkimi ludami. Moje dzieci podążają za bestią, a odrzucenie Boga, głód sensacji,  złość i kłamstwo stały się bronią diabła, przy pomocy której zaciemnia obraz prawdy. Wymazywanie Boga z pamięci, obojętność wobec Niego lub obrażanie Go  narastają z każdym dniem, stając się otwartym buntem przeciw Niemu, przeciw Jego porządkowi i harmonii. Ta strategia szatana nie omija żadnego mieszkańca Ziemi.
     Moje kochane niemieckie dzieci, zapowiedziany Triumf mojego Niepokalanego Serca niesie ludziom nadzieję, o ile uczynią wszystko, o co ich proszę. Powtarzam wam: nie obrażajcie już więcej Boga i pokutujcie za wasze grzechy! To jest moje dzisiejsze wezwanie dla całej ludzkości. To jest też moje wezwanie dla moich niemieckich dzieci. Mój Boski Syn obdarowuje was łaską Swego nieskończonego Miłosierdzia w Swojej dobroci i opatrzności. Posyła mnie, abym dodała wam otuchy  i przyniosła plan ratunku dla Niemiec. Ze względu na przywileje, które zostały mi udzielone z Tronu Trójcy Przenajświętszej, ofiarowuję wam swą macierzyńską pomoc i swe prowadzenie - o ile wezwiecie mnie jako waszą Królową. Jeśli  uznacie mnie za Królową i publicznie, pod tym tytułem, będziecie wzywać mojej pomocy - mój Syn niczego wam nie odmówi.
   Życzenie Ojca Niebieskiego, a także moje macierzyńskie pragnienie, powinny rozpalić  wasze serca płomieniem i umocnić  waszą nadzieję. Nic nie jest w tej chwili ważniejsze, niż ratowanie dusz! Lecz, aby dusze mogły być ocalone, wymaga to prawdziwego nawrócenia. Plan ratunku Boga zawiera w sobie przywrócenie dawnego Bożego porządku rzeczy: aby wśród ludów i narodów, ponownie zbudować na fundamencie Chrystusa społeczeństwa chrześcijańskie.  Można  to osiągnąć tylko przez mojego Syna - dlatego przychodzę, przypominając wam moje słowa: "Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”. A właśnie On pragnie, aby moje Niepokalane Serce przekazywało wam łaski, których potrzebujecie i abym swoim przyjściem uprzedziła objawienie się Jego królewskiej Chwały. Skoro publicznie grzeszycie, to również publicznie powinniście zadośćuczynić za wasze grzechy.
    Moje drogie Niemcy: powróćcie do swych chrześcijańskich korzeni i bądźcie jedni w wierze! Pojednajcie się z moim Boskim Synem! Kościół mojego Syna w waszej ojczyźnie potrzebuje modlitw - zwłaszcza waszych,  moi synowie biskupi i kapłani, którzy często traktujecie prawdziwą wiarę na poziomie  religii.
    Moje dzieci, zaufajcie mi. Dajcie się prowadzić mojemu Niepokalanemu Sercu. Wzywajcie mnie  jako waszą Królową, a zobaczycie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego! Gdy przyjmiecie mnie i będziecie wzywać jako waszą Królową, obiecuję wam moją szczególną macierzyńską pomoc. Przypomnijcie sobie słowa z Apokalipsy, że smok stanął przed niewiastą – które znaczą też, że w przewrotny sposób przedostał się do wnętrza Świątyni i chce pożreć wszystko, co należy do Boga.  Gdy świat staje się coraz bardziej ziemski [świecki], to zarażenie przenosi się również  na dzieci Kościoła i narody. Dlatego Bóg posyła mnie do narodów jako królewską Pogromczynię wszystkich herezji - aby wsparła Kościół i poszczególne narody w walce przeciwko szatanowi. Jako Królowa, jestem też  Bojowniczką o Królestwo Chrystusa.  Jako Królowa, jako Regina Germaniae, jestem jak "wieża Dawidowa" - potężną Orędowniczką Króla! Gdy członkowie mistycznego Ciała mojego Syna, jak również członkowie ziemskich społeczeństw, złożą całą nadzieję w Bogu, wtedy będą mogli narodzić się na nowo i znów Chrystus stanie pośrodku między nimi. 
Rozważcie moje słowa i czyńcie wszystko, aby wypełnić życzenie Ojca Przedwiecznego.
Uznajcie mnie za waszą Królową! 
Przyjmijcie moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Komentarz ks. Stanisława Małkowskiego
Matka Boża powiedziała 500 lat temu: "chcę być Królową Polski"; to Jej pragnienie spełniło się, chociaż nie od razu, i przyniosło błogosławione skutki. A teraz Matka Boża mówi: "chcę być Królową Niemiec". Maryja jest pogromczynią wszystkich herezji. Współczesną herezją gorszą od komunizmu jest ideologia "gender", szczególnie obecna w Niemczech, niszcząca obraz Boży w człowieku, małżeństwie i rodzinie. Oby Niemcy złożyli swoją nadzieję w Bogu i pozwolili prowadzić się Niepokalanemu Sercu Maryi. 
___________________ 

21. November 2013 


Die Person, die diese Botschaften empfängt, erklärt, dass sie den kirchlichen Urteil nicht vorgreifen will.  Sie will verborgen und unbekannt bleiben, denn es handelt sich nicht um die Person, sondern um den Inhalt. Es wurde erlaubt, Kopien von der Botschaften zu machen, unter der Bedingung, dass diese Texte in keiner Weise verändert werden.


DIE MUTTERGOTTES: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
   Ich grüße euch alle, meine lieben deutschen Kinder, aus meinem Unbefleckten Herzen. Im Auftrag Gottes bringe ich euch meine hoffnungsvollen Worte, um euch in eurem Streben und in euren Bemühungen bei der Erfüllung des Willens Gottes für euer Vaterland zu stärken. 
   In Seinem Rettungsplan für die Völker will der Ewige Vater Deutschland durch mein Unbeflecktes Herz bergen, denn der letzte Kampf gegen den Drachen wurde mir anvertraut. Mein Herz wird auch in Deutschland triumphieren und deshalb wünsche ich so sehr, dass meine Kinder mich als REGINA GERMANIAE anrufen und unter diesem Titel verehren. 
   Der Drache dehnt seine Macht über die ganze Welt und über alle Völker aus. Meine Kinder folgen dem Tier. Die Ablehnung Gottes, Sensationen, Zorn und Lüge sind die Waffen des Teufels, die der Menge die Wahrheit verdunkeln. Gottvergessenheit und Gotteslästerung steigern sich immer mehr zum offenen Aufruhr gegen Gott und gegen Seine Ordnung und Harmonie. Die Strategie Satans betrifft die ganze Bevölkerung der Erde.
    Meine lieben deutschen Kinder. Der vorausgesagte Triumph meines Unbefleckten Herzens bringt Hoffnung für die Menschheit, wenn sie das tut, worum ich sie bitte. Ich sage euch: Beleidigt Gott nicht mehr und sühnt für eure Sünden! Das ist heute mein Ruf an die ganze Menschheit, das ist aber auch meine Aufforderung an meine deutschen Kinder. Mein göttlicher Sohn bietet euch in Seiner Güte und Vorsehung aus reiner Gnade Seine unendliche Barmherzigkeit an. Er sendet mich zu euch, damit ich euch ermutige und den Rettungsplan für Deutschland bringe. 
  Dank der Privilegien, die ich vom Thron der Heiligsten Dreifaltigkeit empfangen habe, biete ich euch meine mütterliche Hilfe und meinen Beistand an. Ruft mich als eure Königin an! Wenn ihr mich als eure Königin anerkennt und mich öffentlich unter diesem Titel um Hilfe bittet, dann wird mein Sohn mir nichts verweigern. 
   Der Wunsch des himmlischen Vaters und mein mütterliches Begehren sollen eure Herzen mit einer Flamme entzünden und eure Hoffnung stärken. In diesem Augenblick gibt es nichts wichtigeres als die Rettung der Seelen! Es bedarf aber einer wahren Bekehrung, damit die Seelen gerettet werden können. 
   Der Rettungsplan Gottes beinhaltet die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung auf dem Fundament Christi, um so wieder eine christliche Gesellschaft unter den Völkern und Nationen aufzubauen.  Das könnt ihr nur durch meinen Sohn erlangen. Deshalb komme ich zu euch und erinnere an meine Worte: „Tut alles, was mein Sohn euch sagt!“
   Er wünscht, dass mein Unbeflecktes Herz euch all die Gnaden mitteile (vermittle), die ihr vor der Erscheinung Seiner königlichen Herrlichkeit benötigt. Da ihr öffentlich sündigt, sollt ihr auch öffentlich für eure Sünden Wiedergutmachung leisten. 
   Mein liebes Deutschland! Kehre zu deiner christlichen Wurzel zurück und sei eins im wahren Glauben! Versöhne dich mit meinem göttlichen Sohn! 
  Die Kirche meines Sohnes, vor allem meine Bischofs- und Priestersöhne in eurem Vaterland, die den wahren Glauben oft nur auf der Ebene der Religion behandeln, benötigt eure Gebete.
  Meine Kinder, vertraut mir. Lasset euch durch mein Unbeflecktes Herz führen und begleiten. Ruft mich als eure Königin an und ihr werdet bemerken, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist! Wenn ihr mich als eure Königin annehmt und anruft, dann verspreche ich euch meinen besonderen mütterlichen Beistand. Erinnert euch an die Worte aus der Apokalypse, da der Drache von der Frau stand. (vgl. Offb. 12) Das zeigt, dass er zynisch in das Innere des heiligen Tempels eingebrochen ist. Er will alles verschlingen, was Gott gehört. 
   Da die Welt immer noch weltlicher wird, überträgt sich diese Ansteckung auch auf die Kinder der Kirche und die Völker. Darum sendet mich Gott als die königliche Siegerin über alle Irrlehren zu den Völkern, um der Kirche und den einzelnen Völkern im Kampf gegen Satan beizustehen; zugleich bin ich die Vorkämpferin, die als Königin die Königsherrschaft Christi verteidigen will. Als Königin, als Regina Germaniae, bin ich wie der „Turm Davids“ die stärkste Verteidigung des Königs! Wenn die Glieder des mystischen Leibes meines Sohnes und auch die Glieder der sozialen Gesellschaft alles auf Gott setzen, dann werden sie wiedergeboren sein, dann wird Christus in ihrer Mitte stehen. 
   Betrachtet meine Worte und tut alles, um den Wunsch des Ewigen Vaters zu erfüllen. Erkennt mich an als eure Königin! Empfangt den Segen: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________