Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

28 grudnia 2013

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych. 
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej
 ____________________________________
28 grudnia 2013

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze! Drogie dziecko, przekazuj moje słowa, a całą resztę pozostaw Bożemu prowadzeniu. Niezrozumienie jest drogą powołania. Nie polegaj na sobie, lecz na Bogu, który oczyszcza i uszlachetnia. To On wybiera naczynia gliniane, które po wypaleniu, stają się porcelaną.
    Drogie ziemskie dzieci! Krew Abla nadal jest głośnym krzykiem sprawiedliwych i bezbronnych stworzeń do Boga. Nie brakuje we współczesnym świecie Herodów, którzy czyhają na życie Dziecięcia. Szatan wypowiedział walkę mojemu potomstwu, przeciwko tym wszystkim, którzy z całą świadomością należą do mojego Boskiego Syna i do mnie. Nie powinniście być zaskoczeni, moje dzieci, gdy świat was nie rozumie i prześladuje.  Ze względu na świadectwo waszej wiary, szatan nieustannie oskarża was przed Bogiem i wypomina wasze grzechy i zbrodnie, do których sam was popchnął. Wmawia też, że Bestia, która otrzymała władzę, jest niezwyciężona i dlatego nikt nie chce podjąć się walki przeciwko niej. [1] I teraz właśnie nadszedł czas próby, egzamin wiary dla całej ludzkości.
     Z jednej strony świat, który został opanowany przez grzech i ciemność, stał się pokusą dla wszelkiej władzy, która narzuca mu swe bluźnierstwa przeciw Bogu. Gdy ziemska władza sprzeciwia się prawu Bożemu, staje się narzędziem w ręku Bestii, a nawet naśladuje przymioty Boskie, otwierając przez to drogę działaniom antychrysta, którego celem jest wyrwać Boga z serc ludzkich i całych narodów. To właśnie Bestia posługuje się antychrystem, który wprowadza kult jednostki, kult bożków oraz idoli. Wiedzcie, drogie dzieci, że Bestia tak długo utrzymuje swą władzę, dopóki ludzkość ulega jej propagandzie. W ten sposób buduje ona swój obraz,   któremu oddają cześć mieszkańcy ziemi.[2] Bestia czyni cuda i znaki zasłaniające obraz świata, który stał się bezwzględny i zadaje śmierć. Nie chodzi tylko i wyłącznie o śmierć fizyczną, lecz śmierć duchową, która oddziela od źródła życia, jakim jest Bóg. Ludzkość znajduje się na pustyni i większość mieszkańców ziemi nie troszczy się o życie wieczne. Jeśli moje dzieci, w imię fałszywie rozumianej wolności, chcą pozostać niezależne od Boga – co wmawia im szatan – zadają sobie duchową śmierć i pozbawiają siebie życia. Dlatego tak mało moich dzieci zwraca uwagę na krzyk przelewanej krwi niewinnych! Szatan, będący od samego początku wrogiem życia, które Bóg przygotował dla Swych dzieci, sprawił, że zabijanie i zadawanie śmierci stało się prawem. Czyni to z nienawiści do Chrystusa, mojego Boskiego Syna, bo doskonale wie, za jaką cenę została wykupiona ludzkość i Kto jest Dawcą życia.
    Dlatego, moje kochane dzieci, budujcie w waszych sercach prawdziwą przestrzeń miłości, abyście mogli w wolności dzieci Bożych wyznawać waszą wiarę i składać  świadectwo. Nie ulegajcie podszeptom i namowom złego ducha, abyście nie stali się współwinnymi. Skierujcie wasz wzrok, wasze uszy, wszystkie wasze uczynki, na mojego Boskiego Syna. On wam pomoże i umocni was promieniami Swojej Miłosiernej Miłości. Tylko z Jego pomocą, w Jego świętych Ranach, będziecie mogli przyjąć wielki dar obietnicy odnowienia całego stworzenia. Bestia nie ma władzy nad tymi, którzy należą do Chrystusa, mojego Syna! Ona nie ma żadnej władzy nad tymi, którzy poświęcili się mojemu Niepokalanemu Sercu. I chociaż jesteście świadkami jej bluźnierstw i nieprawości, to wy wznieście oczy ku górze i wzywajcie imienia Pana, Który przychodzi ze Swoją mocą, by pokonać jej obraz.
     Kochane dzieci, czas próby jest czasem waszego oczyszczenia. Wytrwajcie! Bądźcie jednomyślni w dawaniu waszego świadectwa. Pamiętajcie, że wasza próba polega na zdecydowanym opowiedzeniu się po stronie jedynej Prawdy. Dlatego, zanim ludzkość zostanie osądzona na podstawie Prawa wolności [3]- pozna Prawdę, gdy objawi się Chwała mojego Boskiego Syna i zostanie uwolniona na pewien czas od bezpośredniego działania szatana [4].
    Wy, moje kochane dzieci, które macie nadzieję i przygotowujecie się już teraz na wypełnienie tej obietnicy, rozważcie wasze postępowanie, abyście nie mieli współudziału w uczynkach Bestii. [5]  Nie bądźcie jak uczniowie w łodzi, których ogarnął lęk, kiedy burza się wzmogła. Zaufajcie mojemu Synowi, który nie pozostaje daleko na brzegu, ale jest tuż obok was i do każdego kieruje Swoje wezwanie: „Przyjdź”.  Jeśli z wiarą i skruszonym sercem poprosicie mojego Syna o pomoc, otrzymacie nowe życie, i to w całej jego pełni.
    Kocham was i błogosławię z mojego Niepokalanego Serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

[1] Ap.13, 4 Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?"
[2] Ap.13, 14-17 ,,I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia.’’A ta jest liczba jej, sześćset sześćdziesiąt i sześć.
[3] Jk 2,12 Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności.
[4] Ap. 20,5 I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.
[5] 1 Kor.10,21 Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów.

Komentarz ks. Stanisława Małkowskiego 
Szatan wmawia nam, że władza Bestii jest niezwyciężona; jego słudzy mówią: „władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy”. Szatan jest wrogiem życia: zabija ciała i dusze; władza Bestii opiera się na propagandzie przykrywającej i zasłaniającej obraz śmierci.
Krew niewinnych woła; wielu tego wołania nie chce słyszeć. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi i poddanie się Chrystusowi uwalnia spod władzy Bestii. To orędzie Matka Boża kieruje do nas w dniu świętych Młodzianków Betlejemskich, zabitych z rozkazu Heroda. Herodowa zbrodnia trwa.

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi


Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego Dworu Niebieskiego, na moją Matkę i Panią. Z całym oddaniem i miłością powierzam i poświęcam Tobie moje ciało i moją duszę, wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a także zasługi moich dobrych uczynków przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tobie zostawiam całkowite i pełne prawo dysponowania mną jak niewolnikiem oraz wszystkim, co do mnie należy, bez zastrzeżeń, według Twojego upodobania, na większą chwałę Bożą teraz i na wieki. Amen.


św. Ludwik de Montfort 
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________