Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[239] 26 kwietnia 2013

26 kwietnia 2013
 _____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________
 Bez Ducha Świętego ani nie można wpatrywać się z wiarą, ani rozważać głębi Bożego Oblicza. Bez Jego działania i łaski nic nie możecie zobaczyć ani usłyszeć; bez Niego nic nie jest autentyczną wiarą. Aby być prawdziwym uczniem Chrystusa, trzeba więc prosić Ducha Świętego o wsparcie Jego łaską i umocnienie na waszej „drodze do Damaszku”. 

Ogarnęła nas ogromna jasność, która zaczęła rozchodzić się we wszystkich kierunkach. To niezwykłe światło wychodziło z tabernakulum i obejmowało ołtarz. W tym świetle ujrzałem Gołębicę, a następnie usłyszałem głos, który powiedział: „To jest Mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie”. Następnie ukazała się Matka Boża, cała ogarnięta tym światłem. 

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze. Dziękuj Bogu za wszystko, co otrzymujesz z Jego łaskawości. Przekaż moim dzieciom moje matczyne słowa, aby jeszcze bardziej umacniały się Miłością Bożą.

Moje kochane dzieci, rozważcie, jak wielkimi łaskami zostaliście obdarzeni i jak wiele otrzymaliście znaków obecności Bożej. Nabierzcie zatem odwagi, moje dzieci, by dać świadectwo prawdzie, która was prawdziwie wyzwala; która daje wam wolność do przyznawania się do Chrystusa – mojego Boskiego Syna.

Nie lękajcie się, moje dzieci, wpatrywać się w Oblicze Boga, poszukiwać Go w świecie i wynagradzać Mu za wszelkie zniewagi. Bóg żąda wynagrodzenia, lecz kto świadomie staje przed Obliczem Stwórcy i Odkupiciela, ten zawsze uzyska jasność popełnionych przewin i będzie wzbudzał żal za swoje grzechy. Pełni poczucia nicości wobec Majestatu Bożego wpatrujcie się w Oblicze Boga, który jest Miłością i Miłosierdziem, ale także Sędzią.

W tym tak trudnym czasie, kiedy Oblicze Boże jest znieważane i obrażane, powinniście stać się autentycznymi świadkami nadziei, która ma swoje źródło w wierze. Ufajcie, wkrótce mój Boski Syn ukaże swoje oblicze, i tym samym zajaśnieje objawienie Jego chwały. Trwajcie już teraz w radości oczekiwania, moje drogie dzieci, i dawajcie temu świadectwo – podobnie jak uczniowie, którzy po spotkaniu z moim zmartwychwstałym Synem oznajmili: „Widzieliśmy Pana!”. Pamiętajcie jednak, moje dzieci, że objawienie Chwały, ukazanie Oblicza Pana, będzie miało charakter duchowy - osobistego spotkania – tak, aby każdy mógł w jasnym świetle rozpoznać prawdę nie tylko o sobie, ale także o całym otoczeniu i środowisku. Objawienie się Chwały mojego Boskiego Syna dokona się bowiem poprzez olśnienie i przemianę – w taki sposób, abyście mogli wpatrywać się wprost w Oblicze Boga, które ukaże prawdziwy sens waszego życia. Przez kontemplację tego Oblicza będziecie mogli odkryć w sobie głębię osobistego i wewnętrznego zjednoczenia z moim Boskim Synem, co będzie szczególnym działaniem łaski. „Widzenie Oblicza Pana” pozwoli wam rozeznać wasze powołanie i wleje do waszych serc jeszcze więcej nadziei i miłości, abyście mogli być godnymi świadkami obietnic Bożych.

Dlatego ze skruszonym sercem przygotowujcie się na to wydarzenie, pamiętając, że Bóg jest Miłosierny i że czeka na was. Nie czekajcie i nie zwlekajcie zbyt długo, ale już teraz stawajcie się uczniami mojego Boskiego Syna! Bez Ducha Świętego ani nie można wpatrywać się z wiarą, ani rozważać głębi Bożego Oblicza. Bez Jego działania i łaski nic nie możecie zobaczyć ani usłyszeć; bez Niego nic nie jest autentyczną wiarą. Aby być prawdziwym uczniem Chrystusa, trzeba więc prosić Ducha Świętego o wsparcie Jego łaską i umocnienie na waszej „drodze do Damaszku”. Aby być uczniem Mojego Syna, trzeba mieć przed oczami krzyż – jako zwycięski znak sprzeciwu wobec całego świata.
Boskie Oblicze mojego Syna, które adorują i przed którym padają na twarz Aniołowie, jest pełne pokoju i słodyczy. Ono nie tylko pociesza płaczące niewiasty, nie tylko wzbudza poczucia winy u oprawców, ale ujawnia cały Majestat Bożego Miłosierdzia. Boskie Oblicze mojego Syna pozwala siebie poznać, aby uwolnić wasze serca od was samych i od waszych skłonności do grzechu. To Oblicze – uniżone, pobite, splugawione przez oprawców, a teraz obrażane przez grzechy i niegodziwości – ukaże Swoją chwałę i wszyscy ujrzą, jak wielki ból i cierpienie przyjął na Siebie mój Boski Syn, aby zadośćuczynić Ojcu. Pamiętajcie o tym i przygotowujcie się na objawienie prawdy, która wstrząśnie sumieniami. Musicie jednak wiedzieć, moje drogie dzieci, że niektórzy trwać będą w zatwardziałości swoich serc, nie chcąc odczytywać znaków. W chwili, gdy objawi się Chwała mojego Syna i wielu będzie miało widzenie własnej nędzy, a zarazem ogromu łaski, jaką otrzymali, inni – pozostaną ślepi na miłość i miłosierdzie. 

Rozważajcie moje słowa i trwajcie na modlitwie. Błogosławię wam z mojego Niepokalanego Serca w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego». 

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________