Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

LITANIA DO MATKI BOŻEJ ZWYCIĘSKIEJ

 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty Boże — zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco Jedyny Boże — zmiłuj się nad nami.
Matko Boża Zwycięska, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego
           módl się za nami
Matko Boża Zwycięska, Przedziwna Matko Syna Bożego
Matko Boża Zwycięska, Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego
Matko Boża Zwycięska, Godny Przybytku Trójcy Przenajświętszej
Matko Boża Zwycięska, Niepokalanie Poczęta Maryjo
Matko Boża Zwycięska, której Potomstwo starło głowę węża piekielnego
Matko Boża Zwycięska, wyniesiona ponad wszystkie dzieci Adama
Matko Boża Zwycięska, Tryumfująca ponad wszystkimi wrogami
Matko Boża Zwycięska, Boleściwa w Męce i Śmierci Swego Syna
Matko Boża Zwycięska, pełna radości w Zmartwychwstaniu Zbawiciela
Matko Boża Zwycięska, pełna chwały we Wniebowstąpieniu Pańskim
Matko Boża Zwycięska, obdarowania Łaskami w Zesłaniu Ducha Świętego
Matko Boża Zwycięska, wywyższona w dzień swego Wniebowzięcia
Matko Boża Zwycięska, Ukoronowana w niebie na Królową Nieba i Ziemi
Matko Boża Zwycięska, sławiona w pieśni „Bogurodzica”
Matko Boża Zwycięska, któraś proszącemu Łokietkowi zwycięstwo dać raczyła
Matko Boża Zwycięska, Wspomożycielko naszych praojców pod Grunwaldem
Matko Boża Zwycięska, któraś okazała swą potęgę pod Chocimiem
Matko Boża Zwycięska, Wybawicielko Narodu w cudownej obronie Jasnej Góry
Matko Boża Zwycięska, wspomagająca hufce polskie w odsieczy wiedeńskiej
Matko Boża Zwycięska, u której na ordynansach stali rycerze barscy
Matko Boża Zwycięska, Ucieczko Narodu w cierpieniach niewoli
Matko Boża Zwycięska, Tryumfująca w Cudzie nad Wisłą
Matko Boża Zwycięska, Opiekunko Narodu w czasie okupacji hitlerowskiej
Matko Boża Zwycięska, ostatnie Westchnienie naszych żołnierzy i innych Rodaków  ginących na nieludzkiej ziemi w Katyniu, Starobielsku oraz Ostaszkowie i w licznych innych łagrach
Matko Boża Zwycięska, Pokrzepienie męczenników z Dachau, Oświęcimia, Brzezinki, Majdanka i z tylu obozów zagłady
Matko Boża Zwycięska, Tarczo naszych wojsk walczących, za wolność naszą i innych narodów, pod Narwikiem, Tobrukiem, Lenino, Falaise, Monte Cassino i w Berlinie
Matko Boża Zwycięska, Nadziejo w czasach bezbożnego komunizmu
Matko Boża Zwycięska, Pani obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski
Matko Boża Zwycięska, której swoje życie zawierzył Papież Polak,
Matko Boża Zwycięska, Patronko strajków sierpniowych
Matko Boża Zwycięska, Wspomożenie nasze w stanie wojennym
Matko Boża Zwycięska, Strażniczko przemian w Polsce i Europie
Matko Boża Zwycięska, Przewodniczko nasza w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa
Matko Boża Zwycięska, którą chwalą polskie łąki umajone
Matko Boża Zwycięska, Orędowniczko Naszego Narodu
Matko Boża Zwycięska, Niepokalana i Wniebowzięta Królowo Polski
Matko Boża Zwycięska, po Bogu najwięcej ukochana
Matko Boża Zwycięska, dająca zwycięstwo duszom trapionym pokusami
Matko Boża Zwycięska, Ucieczko grzeszników
Matko Boża Zwycięska, Pocieszycielko w cierpieniach duchowych
Matko Boża Zwycięska, Opiekunko w godzinie śmierci
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
 przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
 wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
 zmiłuj się nad nami, Panie
Módl się za nami o Matko Boża Zwycięska — abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
O Święta Dziewico, pełna radości w niebie,
nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi.
Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia.
Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi.
Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary.
Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją.
Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo.
Wyjednaj wszystkim ufność i pokój.
Amen.
Módlmy się:
O Zwycięska Matko, która masz tak potężny wpływ przy boku Swego Boskiego Syna w zdobywaniu serc nawet najbardziej zatwardziałych, wstaw się za tymi, których Ci polecamy, aby skruszeni Łaską Bożą mogli wrócić do jedności prawdziwej wiary. Amen.

Congregavit nos in unum Christi
amor http://adam-czlowiek.blogspot.com/ ________________________________