Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Litania Wynagradzająca za zniewagi przeciwko Najświętszemu Sakramentowi

Kyrie elejson, 
Chryste elejson, 
Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! 
Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie za nieskończona miłość ku nam odbierający obojętność i lekceważenie, zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez nas znieważany,
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą,
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wydawany na pastwę nienawiści Twoich nieprzyjaciół,
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wyszydzany i bluźnierstwami obrażany,
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany,
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez świętokradców sponiewierany i wzgardzony,
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez wielu wybranych sług Twoich nie czczony,
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie w wielu kościołach opuszczony i zapomniany,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Za znieważenie tak wielkiego Sakramentu Miłości, wynagradzamy Ci, Panie.
Za nienawiść bezbożnych, wynagradzamy Ci, Panie.
Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa, wynagradzamy Ci, Panie.
Za oziębłość wielu Twoich dzieci, wynagradzamy Ci, Panie.
Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Najświętszym Sakramencie, wynagradzamy Ci, P.
Za profanację Twoich świątyń, wynagradzamy Ci, Panie.
My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś wszystkich wiernych głęboką i gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu łaski szczerego nawrócenia udzielić raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś braciom odłączonym dostatecznego poznania tej tajemnicy miłości udzielić raczył, w. nas, P.
Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Komunii św. zachęcić raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas w godzinie śmierci tym niebieskim pokarmem posilić raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś wynagrodzenie nasze łaskawie przyjąć raczył, wysłuchaj nas, Panie.

Panie Jezu w najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu w najświętszym Sakramencie, zlituj się nad nami!

Jezu Chryste Królu,, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Jezu Chryste Królu,, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
W. na wieczne czasy niech nie ustanie.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz obojętność, szyderstwa, świętokradztwa i wzgardę, którymi ludzie Cię obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za tak liczne zniewagi szczerze przepraszali i wynagradzali za nie jak najgorętszą miłością i uwielbieniem Dopomóż nam, Panie Jezu, abyśmy Cię zawsze jak najgodniej w Komunii św. przyjmowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Źródło: Modlitewnik „Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu
z bł. Ks. Ignacym Kłopotowskim”
Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2010
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________