Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Koronka do Matki Współczucia i Miłosierdzia

Ojcze Nasz...(3x), Zdrowaś Maryjo...(3x), Chwała Ojcu
Na dużych paciorkach:
Matko Boża, wejrzyj Twoją miłością na całą ludzkość i wyproś u Twego Syna pokój i miłosierdzie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Na małych paciorkach: 
Przez Twoje Niepokalane Serce, O Matko Miłosierdzia, wybłagaj potrzebne łaski dla całej ludzkości i prowadź nas do Twego Syna.

Na zakończenie:
Wspomagaj nas Matko Miłosierdzia (3x)

___________________________________

Na podstawie kan. 823 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego wyrażam zgodę na drukowanie obrazków i modlitw na cześć Matki Współczucia i Miłosierdzia, Wspomożycielki Wszystkich Chrześcijan...
Biskup Pelpliński
L.dz. 80/2013/K.Ord.


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________