Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm
Congregavit nos in unum Christi amor _______________________________
Adam Człowiek, Anioł Stróż Polski. Orędzia dla Polski i Polaków 2009–2014
 
ISBN 978-83-935853-7-3

Oprawa twarda. Stron 168. Format 150 x 212 mm.

Cena detaliczna — 27,00 zł

Sprzedaż detaliczna: tel. 697 612 210 

Wydawca:
INSTYTUT WYDAWNICZY ŚW. JAKUBA SP. Z O.O.
UL. PAPIEŻA PAWŁA VI NR 4
71-459 SZCZECIN

NIHIL OBSTAT
Zatwierdzam do studiowania i medytacji prywatnej
ks. Abp Andrzej Dzięga
Dnia 5 maja 2015 r. (NR O1d-1/2013; NR O1d-2/2015)Adam Człowiek (1969–2014): współczesny polski wizjoner, który otrzymywał Orędzia w latach 1990–2014. Została mu przez Boga powierzona misja ukazywania sytuacji Kościoła, Polski i świata. Wraz z tą misją otrzymał symboliczne nowe imię. Przez cały czas wypełniania tej misji Adam Człowiek pozostawał pod duchowym kierownictwem kapłanów i hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego, bezwarunkowo wierny Jego nauczaniu i posłuszny Niebu, aby pozostać w ukryciu.

„Pan Jezus: Nie lękaj się, człowiecze, lecz słuchaj uważnie tego, co do ciebie mówię. Prorokuj w Moje Imię, bo czas nadchodzi. Tobie objawiam klucz Mojego Imienia, abyś przy nim wytrwał do końca wraz z tymi, którzy stoją razem z tobą na tej drodze. Daję ci światło i siłę, bo chcę, abyś umacniał to, co jest zagrożone, dawał odwagę, tym, którzy wątpią, a twoje świadectwo umocni się. Umacniaj to, co ma być silne w BOGU. Idź i służ Mojemu Kościołowi dając mu świadectwo Prawdy. Prochem jesteś i nie chcę, abyś wyróżniał się czymkolwiek. Niech twoją radością będzie dawanie świadectwa…”


W przygotowaniu:
Adam Człowiek, Oto czynię wszystko nowe..Orędzia z lat 2013–2014 (rok wyd. 2015)Wprowadzenie

Jedynym źródłem wszelkich łask — zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa — jest sam Bóg i macierzyńskie wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy. Jest jednak Wolą Bożą, aby promienie Jego Miłosierdzia spływały ku ziemi przez posługę Aniołów. Biblijnym obrazem komunikacji między Bogiem a człowiekiem jest drabina, na której Jakub ujrzał Aniołów wstępujących do nieba i schodzących na ziemię (por. Rdz 28,12). Te czyste duchy zanoszą do Pana Zastępów nasze modlitwy i ofiary, a powracają, przynosząc Boże błogosławieństwo i łaski.
Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, zaś w jego imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał.
Św. Jan Damasceński († 750) pisze również o Aniołach Stróżach poszczególnych narodów: „gotowi do spełnienia poleceń Boga […] strzegą poszczególnych części ziemi, przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierza. Dbają także o nasze potrzeby osobiste i spieszą nam z pomocą” (De fideorthodoxa).
Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to, jak dotąd, jedyne w pełnipotwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.
Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski, który sam się przedstawił jako „Anioł Ave”, mają za cel pobudzić w Polakach nie tylko nabożeństwo do Jego wstawiennictwa, lecz obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi — nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.


                                                           Adam Człowiek