Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Matka Boża oraz Anioł Stróż Polski o modlitwie narodowej (Krucjata Różańcowa)

Orędzia Anioła Stróża posiadają nihil obstat.
 Teksty mają pozytywna opinię min. ks. abp Andrzeja Dzięgi, ks. abp Maurillio, ks. prał. Romana Kneblewskiego, ks. Stanisława Małkowskiego. Publikując je nie zamierzamy uprzedzać opinii władz kościelnych.

[12 grudnia 2009] Anioł Stróż Polski „…Zmobilizujcie wasze wysiłki i tak, jak kiedyś Sługa Boży kardynał Wyszyński rozpoczął narodową Nowennę do odnowienia Ślubów Jasnogórskich, zachęćcie waszych biskupów, aby rozpoczęto narodową Nowennę przygotowującą do Intronizacji, zgodnie z życzeniem samego Jezusa — Króla Wszechświata.„ 

[12 stycznia 2010] Anioł Stróż Polski „…Dziś znów objawia się posłannictwo waszego narodu — aby bronić wiary, dawać jej narodowe świadectwo wytrwałości, pomimo tak wielu przeciwieństw.” 

[12 maja 2010] Anioł Stróż Polski „…Jeśli chcecie prawdziwie stać się świadkami Bożego Miłosierdzia wobec innych narodów, musicie podjąć wysiłek modlitwy — modlitwy narodowej! Módlcie się za ojczyznę. W tym czasie kłamstwa i pogardy wobec narodu i jego wartości chrześcijańskich musicie modlić się o zwycięstwo prawdy. Nie dajcie się zwieść szatanowi, który używa kłamstwa, by kłamstwem zniewolić wasze umysły. Musicie być silni wiarą. Nie ulegajcie naciskom ani z zewnątrz, ani od wewnątrz, abyście nie zatracili własnej tożsamości. Zmobilizujcie się do modlitwy narodowej i pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na wstawiennictwo waszej Królowej, Świętych Aniołów i Patronów waszej ojczyzny. Duchowe odrodzenie nigdy nie będzie możliwe bez wsłuchania się w głos Boga, nigdy nie będzie owocne bez modlitwy i ofiary z samego siebie." 

[19 maja 2010] Matka Boża: „…   Królestwo Boże realizuje się wszędzie tam, gdzie czynione jest dobro. Potrzeba jest zatem zrzucić kajdany zła i narodowej modlitwy, ponieważ bez Mojego Boskiego Syna nic uczynić nie możecie.  Skoro On wyraził życzenie, aby oddano Mu publicznie chwałę jako Królowi w waszym narodzie, to znaczy że chce was uratować. Jego wola jest ratunkiem dla was." 

[12 styczeń 2011] Anioł Stróż Polski „… Polacy, przychodzę do was z polecenia Bożego, aby upomnieć was, wezwać do narodowej wspólnej modlitwy wynagradzającej i pokutnej; a także, aby was umocnić w waszej walce o odrodzenie ojczyzny i wezwać do duchowego poruszenia serc całego narodu." 

[12 luty 2011] Anioł Stróż Polski „…Potrzeba jest waszemu narodowi, aby na nowo rozkochał się w Maryi. Nie wystarczy patrzeć na Jej zranione Oblicze, ale w Jej spojrzeniu trzeba spojrzeć na wszystko to, co Ona ma do przekazania dla odnowy waszej Ojczyzny i was samych." 

[4 marca 2011] Matka Boża: „…W historii waszego narodu, którego jestem i pozostaję Królową, stanęliście przed decydującym wyborem, który zależy od waszej dalszej przyszłości. Ja nigdy nie opuściłam was w potrzebie, zawsze stałam przy Moim narodzie w obronie jego godności i wierności Bogu. Nie opuszczę was i teraz, Moje kochane polskie dzieci, lecz bez waszego zaangażowania nic uczynić nie mogę. Pamiętajcie, że każda wasza modlitwa, każdy wasz czyn dla dobra ojczyzny jest miły Mojemu Sercu i wszystko, co czynicie dla wyniesienia królewskiej godności Mojego Boskiego Syna w waszej Ojczyźnie ofiaruję Bogu i modlę się razem z wami, aby urzeczywistniły się obietnice dane waszemu narodowi." 

[12 marca 2011] Anioł Stróż Polski „…Ojciec Niebieski posyła mnie dzisiaj do was, aby prosić was o narodową modlitwę za wstawiennictwem waszych Świętych, o jedność ze wstawiennictwem Maryi, waszej Królowej i moim pośrednictwem, aby Boży Plan względem waszego narodu wypełnił się według Bożej Woli. Niech każdy Polak, któremu zależy na losie ojczyzny, weźmie do serca Moje dzisiejsze słowa, które przekazuję z nakazu Bożego. Zjednoczcie się w narodowej, wspólnej modlitwie, bo tam, gdzie są zgromadzeni Uczniowie Chrystusa, tam jest On obecny pośród nich. Jako Stróż waszej Ojczyzny, jako wasz Orędownik przed Obliczem Bożym, proszę was, aby te moje słowa dotarły do wszystkich tych, którym ratunek ojczyzny leży głęboko na sercu.” 

[12 lipca 2011] Anioł Stróż Polski „…Poprzez wspólną narodową modlitwę nie tylko wyprosicie prawdziwą wolność, ale także wewnętrzną odnowę życia narodu. Jeśli złączycie wasze serca w modlitwie różańcowej, to Maryja sprawi, że ożyje duch
w narodzie. Bóg pragnie, aby z waszej ojczyzny wyszło maryjne światło nadziei i jeśli pragniecie zwycięstwa wraz z Niepokalanym Sercem, jeśli pragniecie urzeczywistnienia Królestwa Chrystusa, aby został uznany prawdziwym Panem i prawdziwym Królem, musicie pełni wiary wytrwać w narodowej wspólnej modlitwie, która sprawi, że Duch Święty odnowi oblicze tej ziemi. Prawdziwą wolność i suwerenność narodu możecie odnaleźć tylko w Bogu, ponieważ żaden inny naród nie może wam jej ofiarować, tym bardziej, że narody znalazły się pod panowaniem bestii, która nieustannie walczy przeciwko Niewieście i Jej potomstwu." 

[26 sierpnia 2011]  Matka Boża: „…Tutaj z Jasnogórskiego Sanktuarium, z Mojego Tronu, obiecuję wam, jeśli wytrwacie do końca na modlitwie, umartwieniu i wynagrodzeniu Bogu, że wyproszę dla was i dla waszego narodu łaski Pięćdziesiątnicy. Duch Święty odnowi, przemieni i uświęci oblicze tej ziemi. Ten sam Duch Święty, Którego spotkałam w momencie zwiastowania i Którego ukazałam światu, rodząc owoc Miłości Jezusa Chrystusa." 

[12 września 2011] Anioł Stróż Polski „…Potrzebujecie narodowej mobilizacji, wspólnej narodowej modlitwy, która będzie was łączyć, a nie dzielić. Pamiętajcie o słowach tych, którzy ze światłem i odwagą Ducha Świętego umieli stanąć w obronie narodu, jego godności i wartości, którzy uczyli was, że zwycięstwo przyjdzie przez MARYJĘ. Ze sztandarami, na których widniało imię MARYJA, mieli odwagę, by chronić chrześcijaństwo przed atakami wyznawców fałszywego proroka. Czy dzisiaj także jesteście zdolni bronić chrześcijańskiej Europy przed pogaństwem?" 

[3 październik 2011] Matka Boża: „…Moje kochane polskie dzieci! Przychodzę dzisiaj do was, aby podziękować wam wszystkim za wasze zobowiązanie do wielkiej narodowej modlitwy, i zachęcić was, abyście nie ulegali zwątpieniu i z coraz większą odwagą odmawiali Mój różaniec. Módlcie się za waszą ojczyznę a Ja zbieram wszystkie wasze odmówione paciorki różańca i w Moim matczynym Sercu składam Mojemu Synowi jako dar waszej ofiarności i miłości. Na różne sposoby doświadczacie Mojego królewskiego panowania na polskiej ziemi, chociaż nie zawsze wypełnialiście wasze zobowiązania. Jednakże przez cały ten czas przekazuję wam prawdę o królowaniu Mojego Boskiego Syna. Od chwili zwiastowania rozważałam tę prawdę o królestwie, które stało się posłannictwem Mojego Boskiego Syna. I chociaż Jego królestwo i Jego królowanie nie jest z tego świata, to zakorzeniło się ono w dziejach rodzaju ludzkiego i historię Mojego umiłowanego narodu, Polski przez krzyż, który tak wiele razy doświadczaliście, Moi umiłowani Polacy. Ja jestem Królową Polski a wy nazwaliście Mnie Królową Korony Polskiej i zobowiązaliście się poświęcić na służbę waszej Najmiłosierniejszej Królowej.[…]
     Czuwajcie na modlitwie, czuwajcie, by dać świadectwo Mojemu Synowi. Ja też tak bardzo pragnę, abyście uznali Go Królem tej ziemi i tego narodu. Prędzej czy później każdy naród doświadczy Jego królewskiego panowania, lecz błogosławione te narody, które tutaj na ziemi uznają Jego królewską moc, potęgę i panowanie. Narody, które świadomie odrzuciły prawa Królestwa Mojego Boskiego Syna, dzisiaj doświadczają pustyni wiary i wpadły w moralny nieporządek ulegając działaniom bestii i szatana. Pamiętajcie jednak, Moje kochane polskie dzieci, że Chrystus Król – ukrzyżowany – sprawia, że gdy pierwsze rzeczy przeminą, spełni się Jego obietnica, że „oto uczyni wszystko nowe”. 

[12 luty 2012] Anioł Stróż Polski „…Bądźcie jednak wytrwali i nie ustawajcie w narodowej wspólnej modlitwie różańcowej. Podejmujcie Krucjatę, która jest rzeczywistą walką o narodowe odrodzenie, oparte na posłuszeństwie prawu Bożemu. Zaufajcie Maryi, waszej Królowej, która wypraszała i nadal wyprasza łaskę przemiany dla całego Narodu. Walka o szerzenie Królestwa Jej Syna w Polsce jest znakiem już rozpoczętej przemiany, ponieważ w wielu sercach rodzi się coraz głębsze pragnienie wypełnienia Ślubów Jasnogórskich. Maryja prowadzi wasz naród do Tronu Chrystusa Króla! Pamiętajcie, że Maryja zawsze zwycięża, więc i jako Królowa Korony Polskiej, i Hetmanka Orła Białego, także teraz odniesie zwycięstwo." 

[12 kwietnia 2012] Anioł Stróż Polski „…Obudźcie wasze sumienia, podnieście wasze serca ku Bogu, zawierzcie całą przyszłość Maryi i nie ustawajcie w waszej narodowej modlitwie o odnowienie ducha Narodu. Niech was nie zniechęca opór wobec uznania królewskiego panowania Chrystusa w waszej ojczyźnie, lecz przeciwnie: właśnie to powinno wam uświadomić, jak ważna jest to sprawa i jak wielka czeka was konfrontacja. Bóg zna wasze czyny i zamiary oraz myśli każdego. Ujawni je w swoim czasie." 

[3 maja 2012] Matka Boża: „… Przychodzę dzisiaj do was, Moje umiłowane polskie dzieci, aby zachęcić was jeszcze bardziej do wspólnej narodowej modlitwy – do walki Moim orężem, który wam dałam. Pamiętajcie, że z Moją pomocą pokonacie waszych wrogów i odniesiecie zwycięstwo w prawdzie i sprawiedliwości Bożej. Ja sama upomnę się o Moje dzieci i o królestwo, które ofiarowaliście Mi na własność." 

[12 maja 2012] Anioł Stróż Polski „…Kto chwyta za Różaniec — chwyta miecz, a kto przyłącza się do narodowej Krucjaty, ten zwołuje powstanie tak przeciw jawnym wrogom, jak i knującym spiski. Pamiętajcie, że to jest poważna walka, bo jest wymierzona przeciwko zwierzchności i panowaniu tego świata. A Książę tego świata też jest czujny." 

[12 sierpnia 2012] Anioł Stróż Polski „… Diabeł doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielką siłę ma wasza narodowa modlitwa, jak ogromne jest wstawiennictwo waszej Królowej! On dobrze wie, że broniąc krzyża — łamiecie mu kark, a odmawiając Różaniec, depczecie jego zuchwałą głowę. Krzyż Chrystusa i Różaniec Maryi pokonują jego potęgę. Chce zatem ośmieszyć tych, którzy bronią krzyża i odmawiają Różaniec. Czyni wszystko, by wyrwać wiarę z duszy i serca Narodu. Wiedzcie jednak, rozproszeni po całym świecie Polacy, że wasza Matka i Królowa chce was mieć jak najbliżej swojego Matczynego Serca." 

[12 września 2012] Anioł Stróż Polski „…Z pomocą Maryi, waszej Królowej, przez  narodową modlitwę różańcową Bóg pokona waszych wrogów i upokorzy pyszniących się zamysłami swoich serc. Jeśli chodzi o wasze posłannictwo, Bóg zapewnia was także, że poniży i rozproszy waszych prześladowców. Walka o Prawdę trwa, tak jak wypełnia się sprawiedliwość wobec tych, którzy są zdrajcami i ciemięzcami uciśnionych." 

[19 października 2012] Matka Boża: „…Moje dziecko, jeśli wytrwacie przy krzyżu Mojego Boskiego Syna i upadniecie przed Nim na kolana, Bóg obdarzy was prawdziwą wolnością dzieci Bożych. Podejmijcie, kontynuujcie zatem waszą narodową modlitwę różańcową. Otwórzcie wasze serca i jednoczcie się na wspólnej modlitwie, by obudzić sumienie waszego narodu.  Jeśli wytrwacie i dacie świadectwo waszego zaangażowania, to obiecuję wam zwycięstwo nad waszymi wrogami i prawdziwy dar pokoju Mojego Boskiego Syna.
    Narodowa modlitwa jest wezwaniem, zaproszeniem i jednocześnie zrywem przeciwko szerzącemu się złu i nieprawości. Mój Święty Różaniec jest bronią przeciwko wszelkim atakom złego ducha. Jego mocą, mocą waszej wiary i waszego  zaangażowania w tę modlitwę pozbawiacie szatana jego strategii i niszczy jego plany i zamiary. Im większe trudności napotykacie, tym większe będzie zwycięstwo. Nie zniechęcajcie się trudnościami, lecz podążajcie w nadziei zwycięstwa.
Wasza narodowa modlitwa różańcowa jest prawdziwą i autentyczną walką przeciwko mocom szatana. Wiedzcie jednak, że wasza wytrwałość i stanowczość przyniesie prawdziwą wolność i jedność. Bóg wysłucha modlitwy swoich dzieci." 

[26 sierpnia 2013] Matka Boża: „…Pamiętajcie o tym, moje kochane polskie dzieci. Z mojej Jasnej Góry uczcie się prawdziwego i autentycznego zawierzenia. Przychodźcie nie tylko, by prosić, ale przede wszystkim tak zawierzyć, by nieść dalej nadzieję. Mimo grzechów, próżności i zaniedbań z waszej strony nie traćcie nadziei, lecz pokładajcie wielką ufność w miłosierdzie Boże. Sprawiedliwość domaga się zadośćuczynienia i wynagrodzenia Bogu. Wasze grzechy opóźniają nadejście Królestwa Bożego, lecz gdy posłuchacie Ducha Świętego i wzbudzicie żal za grzechy narodu oraz własne grzechy Bóg zmiłuje się nad wami.
Dlatego też dzisiaj, kiedy wsłuchuję się w wasze modlitwy i prośby, kiedy polskie serca łączą się z moim Tronem tu na Jasnej Górze wzywam was do narodowego rachunku sumienia, do pokuty,  do żalu za grzechy oraz do wypełnienia waszych ślubów. I chociaż dzisiaj pod wpływem podszeptów szatana wielu może powiedzieć, że ich to nie dotyczy, bo nie składali żadnych zobowiązań, to niech pamiętają, że ponoszą odpowiedzialność nie tylko za siebie, lecz także za cały naród. Ja o nich pamiętam w moich modlitwach." 

[28 września 2013] Matka Boża: (do Czechów)„…Wzywam was do podjęcia modlitwy – szczególnie Modlitwy Różańcowej wynagradzającej. Dzisiaj zagraża wam, jak również pozostałym narodom Europy, o wiele większe niebezpieczeństwo, spowodowane atakami antychrysta, który chce doprowadzić do zniszczenia narodów i ich chrześcijańskiej tożsamości. Nie pozwólcie na to, aby bestia miała was całkowicie pożreć. Podejmijcie narodową wspólną Modlitwę Różańcową. Przypatrzcie się na wysiłki moich dzieci z Węgier, spójrzcie na duchową walkę jaka toczy się w moim królestwie w Polsce. Nie bójcie się podjąć wysiłku dla Chrystusa Króla – Pana wszystkich narodów!" 

[12 marca 2013] Anioł Stróż Polski „…Łączcie się i trwajcie w narodowej modlitwie różańcowej, pamiętając, że świadectwo na rzecz prawdy wymaga odwagi i poświęcenia. Nie lękajcie się, gdy was wyśmiewają. Nie bójcie się, gdy was prześladują. Wasza narodowa modlitwa jest wieczernikowym czuwaniem Narodu wraz z waszą Królową, u Jej stóp. Jest żywym wieczernikiem - tak jak żywa powinna być wasza wiara i wasze świadectwo. Czuwanie wraz z Maryją jest przygotowaniem do dziejowego bierzmowania waszego narodu! Ta ofiara, zaangażowanie i modlitewne czuwanie wraz z Królową niesie wam prawdę, broni was i przygotowuje do dziejowej misji dawania świadectwa innym narodom. Różańcowe czuwanie przy Tronie Królowej Polski sprawia, że Maryja obficiej wyprasza ład wewnętrzny, jak również  łaski Ducha Świętego dla tych, którzy starają się o urzeczywistnienie w narodzie polskim królestwa Jej Syna." 

[12 czerwca 2013] Anioł Stróż Polski „…Niech nie ustaje modlitwa narodowa! Bóg słucha modlitwy każdego serca, ale z głębokim uczuciem i wzruszeniem wysłuchuje modlitwy narodu, który Go prosi o przebaczenie." 

[12 lipca 2013] Anioł Stróż Polski „…Zmiany, które wkrótce nadejdą w waszej ojczyźnie, będą kolejnym znakiem wam danym, abyście włączyli się do narodowej modlitwy wynagradzającej i z jeszcze większą wiarą stanęli przy krzyżu Chrystusa, podobnie jak Jan trzymający w objęciach Matkę Bolesną. Ta wytrwałość oraz wiara pozwolą wam dalej podążać za Maryją do Wieczernika dziejów, aby w jej Sercu mogło się dokonać dziejowe bierzmowanie, a wtedy nastanie prawdziwa jedność."

[12 sierpień 2013] Anioł Stróż Polski „…Trwajcie w jedności i we wspólnej narodowej modlitwie. Modlitwa niech umacnia ducha i serce narodu, aby prawdziwa jedność stała się udziałem wszystkich mieszkańców tej ziemi." 

[12 październik 2013] Anioł Stróż Polski „…Droga krzyża to jednak pewność zwycięstwa nad wrogami! Gdy wydaje się wam, że tak wiele zostało przegrane, to właśnie wtedy powinniście jeszcze bardziej zmobilizować się do wielkiej, narodowej modlitwy ekspiacyjnej, aby duch pokuty poruszył sumienia i otwarł umysły i serca.  Chrystus postawił Swój krzyż tutaj, w czasie dziejów tego narodu, dlatego zapragnął, aby to z tej ziemi wyszła iskra Jego Miłosierdzia, związana z jego społecznym królowaniem. Bądźcie blisko Boga, sami bowiem nic nie możecie uczynić." 

[12 grudnia 2013] Anioł Stróż Polski „…Nie zaniedbujcie podjętej [przez was] różańcowej modlitwy narodowej! Niech nie stygną wasze serca w gorliwej modlitwie. Niech nie ustaje wasza miłość do Orędowniczki waszego narodu: Maryi-Królowej, Matki Syna Bożego. Nie zniechęcajcie się, gdy jeszcze nie widzicie owoców waszej modlitwy. Pamiętajcie, że tajemnica krzyża zawiera w sobie łaskę oczyszczania narodu  i choć wasza niecierpliwość wzrasta, to wiedzcie, że Bóg pokona waszych wrogów oraz oczyści wasze serca. Nawet, gdy miałby to uczynić dla małej garstki prawdziwie wiernych i Jemu oddanych. Wynagradzajcie w jedności i bądźcie jednomyślnie zjednoczeni  w Wieczerniku Serca Maryi, przed Jej królewskim tronem."

Czytaj także: Krucjata Różańcowa umiera!

Inne tematy:
Dusze ofiarne
Dusze czyśćcowe
Objawienia fatimskie
Nie szukać sensacji
Prawa autorskie 
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________